Klimakutt-samarbeid i mange kommuner

Stadig flere kommuner samarbeider om å kutte utslipp av klimagasser, etter å ha fått Klimasats-støtte til å delta i nettverk.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.05.2019

Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. Klimasats kan støtte en rekke ulike tiltak, inkludert klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner.

Nå har Miljødirektoratet ferdigbehandlet årets søknader om nettverksstøtte. Vi har innvilget støtte til 274 kommuner – en solid økning fra året før.

Lokalt arbeid er avgjørende

Klimasats-ordningen ble opprettet av regjeringen i 2016.

– Lokalt klimaarbeid er avgjørende for å nå klimamålene og omstille Norge. Kommunene gjør veldig mye bra, men for å oppnå enda større resultater er vi avhengige av at kompetansen om de beste løsningene sprer seg. Da er samarbeid og utveksling av erfaringer en nøkkel. Derfor er støtten til opprettelsen av flere klimanettverk viktig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Stadig flere i Klimasats-nettverk

Antall kommuner som deltar i klimanettverk har økt jevnt siden Klimasats-ordningen startet i 2016.  Bare siden i fjor har det kommet til 55 nye kommuner og 5 nye nettverk.

Til sammen er det nå 274 kommuner som deltar i 27 ulike nettverk.

– Det er supersmart at kommunene jobber sammen om klimaløsninger for å planlegge på tvers av kommunegrenser, samarbeide om grønne innkjøp og annet, og ikke minst, lære av hverandre. Det styrker hver enkelt kommunes gjennomføringskraft, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Jobber med klima- og energiplan

Støtten i år går til både generelle klimanettverk, men også temaspesifikke nettverk. Mange skal jobbe med å oppdatere klima- og energiplanen som alle kommuner må ha. Nettverkene skal også jobbe med temaer som:

  • Hydrogen som drivstoff.
  • Limtre og bygging i tre.
  • Kollektivtransport utenfor byområder.
  • Klimavennlig innkjøp i offentlige anskaffelser.
  • Utvikling av klimabudsjett.
  • Kompetanseøkning for blant annet klimavennlig transport og innkjøp.

Erfaringer fra Nord-Norge

Klimanettverk Nord-Norge er et av nettverkene. Dette er et samarbeid mellom Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Rana og Bodø kommuner, samt Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner.

– I mindre kommuner jobber vi ofte alene med klimaspørsmål, i tillegg til mye annet. Nettverket har senket terskelen for å ta kontakt med andre miljørådgivere som jobber med de samme problemstillingene. Dermed får vi et styrket fagmiljø som deler på kunnskapen. Det forsterker også kontakten mellom kommunene og fylkeskommunene, sier Marie Rushfeldt, spesialkonsulent i Alta kommune.

Til høsten vurderer nettverket å starte et arbeid på innkjøpssiden. De ønsker å se om det går an å lage et verktøy som skal gjøre det enklere å inngå klimavennlige innkjøp og rammeavtaler.

Relaterte lenker

Kontaktpersoner