Klimatilpasning-støtte til kommuner

17 kommuner og fylkeskommuner får til sammen 6,4 millioner kroner fra Miljødirektoratet for å øke kunnskapen om klimatilpasning.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.05.2019

Miljødirektoratet fikk 33 søknader fra kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Totalt søkte kommunene om støtte for 13 millioner kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Det er femte år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd.

– Kommunene er forskjellige og møter ulike utfordringer rundt om i landet. Derfor er det viktig at mange kommuner øker kunnskapen om hvordan de kan tilpasse seg et klima i endring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.  

Tiltak i hele Norge

Miljødirektoratet ønsker å sikre god geografisk og tematisk spredning blant tiltakene det søkes om, og Miljødirektoratet har fordelt midlene mellom små og store kommuner i hele landet.

To fylkeskommuner, Oppland og Rogaland, er også blant årets mottakere.

Sikkert drikkevann

Nytt i årets søknadsbunke er søknader som fokuserer på vannkvalitet og utfordringer knyttet til fremtidig drikkevannskvalitet.

Oppland Fylkeskommune og Haugesund kommune ønsker å belyse hvordan klimaendringene påvirker vannkvaliteten for å sikre god kvalitet på drikkevann i årene som kommer.

I Oppland skal problemstillingene blant annet jobbes med i arbeidskonferanser med vannverk og eiere av vannforsyningssystemer.

Klimatilpasning i nasjonalparkkommuner

Et av årets prosjekter kan sies å være landsdekkende, da Lesja kommune har søkt om tilpasningsmidler på vegne av Norges nasjonalparkkommuner.

Prosjektet skal undersøke hvordan klimatilpasning kan inkluderes i kriteriesettet for å få status som nasjonalparkkommune. Samtidig vil prosjektet bidra til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker nasjonalparkkommunene.

I dag har 96 kommuner i Norge areal som er vernet som nasjonalpark, 31 av disse har status som nasjonalparkkommune.

Havnivåstigning og grunnforhold

Trondheim kommune og Os kommune i Hordaland har begge fått innvilget støtte til å undersøke konsekvenser av havnivåstigning på grunnforhold i sentrumsnære områder. Prosjektene dekker både allerede utbygde områder og konsekvenser for områder hvor en planlegger utbygging.

Miljødirektoratet ønsker at kommunene utveksler erfaringer og håper at flere sjønære tettsteder vil ha nytte av kunnskapen som kommer frem i prosjektene.

Les mer: