Store klimaendringer i Arktisk får konsekvenser

Nye rapporter viser at klimaendringene i Arktis skjer mer enn dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet.

Publisert 08.05.2019

De store temperaturendringene påvirker miljø og samfunn, både i og utenfor regionen, og har konsekvenser for økosystemer, helse, økonomi og infrastruktur.

AMAP, som er en arbeidsgruppe under Arktisk Råd, presenterte oppdatert kunnskap om klima og forurensning på ministermøtet i Arktisk Råd i Rovaniemi i Finland.

Både sjøis og isbreer krymper. Den arktiske sjøisen i september er redusert med 75 % siden 1979, mens sjøisen er blitt tynnere og mer sesongpreget.

Kollaps i fiskeriene

Havene absorberer også mer Co2 fra atmosfæren enn før og blir surere. Havforsuringen kan blant annet føre til nedgang i torskebestanden, samtidig som at høyere havtemperaturer gjør at bestanden forflytter seg nordover.  Disse endringene kan føre til kollaps i fiskerinæringer og true det tradisjonelle fisket i Arktis. En reduksjon i torskebestanden kan også påvirke ringsel og hvithval. Det er alvorlig, fordi artene er viktige for urbefolkningen i Arktis.

Mange nye miljøgifter

Miljøgifter transporteres til Arktis via de store vind- og havsystemene og hoper seg opp i næringskjedene. Selv om flere av miljøgiftene er forbudte, truer de fortsatt helsen og levedyktigheten til ville dyr og fisk i Arktis. Forskerne har i tillegg påvist mange nye miljøgifter i Arktis. Det er behov for mer kunnskap om hvordan summen av alle miljøgiftene påvirker økosystemer og mennesker som livnærer seg i Arktis. 

Her kan du finne mer utdypende informasjon fra rapportene til AMAP.