Turiststier får 11,5 millioner

16 av våre mest populære turiststier får tilskudd gjennom ordningen Nasjonale turiststier. Støtten går blant annet til besøksforvaltning og tilrettelegging.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.03.2019

– Ordningen med nasjonale turiststier er en suksess. Derfor gir regjeringen mer penger til skilting, merking og annen tilrettelegging over hele landet. Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Populære turistmål

I Norge har vi flere naturområder som er svært populære turistmål. Stort besøk fører ofte til utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og slitasje.

For å gi lokale krefter mulighet til å legge bedre til rette for turistbesøk, ble tilskuddsordningen Nasjonale turiststier innført i 2017.

Det er også fastsatt et kriteriesett der det kan søkes om å bli autorisert som Nasjonal turiststi. Det forventes at de første stiene blir autorisert i 2019. Stiene som er autorisert vil bli prioritert ved tildeling av tilskuddsmidler fra 2020.

Tildelingen de 11,5 millioner kronene som er satt av i for 2019 er nå klar. 16 av 22 søkere får tilskudd i år. 5 av disse har ikke mottatt tilskudd tidligere.

– Vi gir fortsatt penger til nasjonale ikoner som Preikestolen, Besseggen og Gaustatoppen. Det har gitt gode resultater i form av færre redningsaksjoner og mindre forsøpling. På Trolltunga ble antall redningsaksjoner redusert med to tredeler fra 2016 til 2018, selv om det kom mange flere besøkende. I år får noen nye prosjekter penger, blant annet stien til Nigardsbreen, stien opp til toppen av fjellheisen i Tromsø og Misundtrappene ved Molde. Dette gir økt lokal verdiskaping uten å ødelegge naturen som folk kommer for å oppleve, sier Elvestuen.

Flere turmål får støtte til arbeid med besøksforvaltning. Det innebærer langsiktig planlegging for å legge til rette for bærekraftig bruk av et område, slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, bidrar til lokal verdiskaping og ivaretar naturverdiene. En betydelig del av midlene går også til tilrettelegging og restaurering av stier, samt ulike informasjonstiltak.

Samarbeid med flere aktører

Årets tildeling skal bidra til at enda flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene. 

I dette arbeidet er det nødvendig å sikre lokal forankring og et bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning. 

Tar helhetlig grep

Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver. Den krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.

De som har fått tilskudd, er blant annet destinasjonsselskaper, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Autorisasjonsordning for turiststier

Status som Nasjonal turiststi gis til et begrenset antall stier. Antall stier som blir autorisert skal ikke overstige 15. Målet med autorisasjonsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid, lokal verdiskaping og god besøksforvaltning i tråd med prinsippene i "Mot et bærekraftig reiseliv – veikart for reiselivsnæringen i Norge”.

Miljødirektoratet leder dette arbeidet, og regner med å autorisere de første nasjonale turiststiene i 2019.