Kostbar gyrobehandling er svært lønnsomt

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst som er flere ganger større enn kostnaden ved behandling, ifølge en ny beregning.

Publisert 04.03.2019

– 2019 er villaksens år hvor vi feirer villaksen som natur- og kulturressurs. Villaksåret skal fokusere på de mange verdiene som er knyttet til å ha villaks i norsk natur. Det er gledelig å se beregningene som viser at myndighetenes investering i å bekjempe sykdom er lønnsomt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Store gevinster

Det er Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har laget rapporten som tar for seg den lokaløkonomiske verdien av laksevassdragene Lærdalselva i Sogn og Fjordane, Driva i Møre og Romsdal og Vefsna i Nordland.

Forskerne har gjort beregninger basert på data fra før vassdragene ble smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, i årene med smitte og i tida etter behandling. Driva er ennå ikke behandlet og beregningen er basert på forventet effekt.

– Forskerne beregner gevinsten ved å behandle de tre vassdragene til å være 2,6 til 8 ganger større enn kostnaden. Dette er betydelig og gledelig, sier miljødirektøren.

50 elver smittet

Siden lakseparasitten ble innført til Norge midt på 1970-tallet, har den spredt seg til 50 vassdrag fra Drammensregionen i sør til Skibotn i Troms i nord.

I et infisert vassdrag blir laksestammen sterkt redusert i løpet av få år. Erfaringen er at parasitten i løpet av kort tid kan føre til bortimot total utryddelse av laksestammen.

For å bekjempe parasitten er det gjennomført behandling av en rekke vassdrag. I dag er 32 elver friskmeldt, 11 elver er behandlet og venter på friskmelding, mens sju fortsatt er infisert med Gyrodactylus salaris.

Titalls millioner

– Forskerne viser at verdiskapingen knyttet til vassdragene falt kraftig etter at lakseparasitten ble introdusert. Selv om behandlingen av et vassdrag innebærer et omfattende arbeid som koster titalls millioner, er det en investering som lønner seg. Verdiskapingen øker betydelig etter behandling, sier Ellen Hambro.

En annen gevinst ved behandlingene er at Gyrodactylus salaris vurderes som en stadig mindre trussel mot villaksen. Risikoen for spredning til nye vassdrag reduseres etter hvert som behandlete vassdrag blir friskmeldt.

Parasitten er en langt mindre påvirkningsfaktor på villaksen enn før, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings siste vurdering av status for villaksbestandene. Risikoen for ytterligere skade, ved at parasitten sprer seg til nye vassdrag, er også redusert.

Verdt milliarder

Laksefisket skaper store verdier i mange lokalsamfunn. Norges skogeierforbund har beregnet at laksefiskere i 2009 la igjen 1,1 milliarder kroner i lokalsamfunn langs laksevassdrag.


I en nylig publisert rapport beregnet Nina forbruket som fiskere hadde i forbindelse med laksefiske i 2018 til 1,26 milliarder norske kroner.