EØS-midlene: Nye prosjektmuligheter i Tsjekkia

Det nye samarbeidsprogrammet mellom Norge og Tsjekkia gir norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre muligheter til å delta som partner. Seminar i Praha 10. april.

Publisert 21.03.2019

Det nye samarbeidsprogrammet mellom Norge og Tsjekkia for perioden 2017 til 2024 under programmet "Miljø, energi og klima" ble undertegnet i februar 2019.

Det tsjekkiske State Environmental Fund, som er programoperatør for det nye programmet, inviterer nå til oppstart av samarbeid innen områdene:

  • Forbedret miljøtilstand i økosystemer
  • Reduksjon av negative miljøpåvirkninger fra forurensning og andre menneskelige aktiviteter i luft
  • Reduksjon av negative miljøpåvirkninger fra forurensning og andre menneskelige aktiviteter i vann
  • Økt beredskap mot virkningene av klimaendringer og reduksjon av utslipp som påvirker klima

EØS-midler-seminar i Praha 10. april

Mer informasjon og registrering til seminaret

Merk at registrering til seminaret kun skjer gjennom denne lenken. 

Søknadsfrist 31. mars

Det er imidlertid ingen betingelse å delta på dette seminaret for å kunne delta som partner i prosjektene.

Frist for å søke om å få delta i seminaret er senest 31. mars 2019, men den tsjekkiske programoperatøren forbeholder seg retten til å terminere påmeldingene før denne fristen dersom det kommer flere søknader enn kapasiteten og budsjettene tillater.

På hjemmesida til den tsjekkiske programoperatøren https://bf.sfzp.cz/ kan dere som ønsker det, også registrere dere i den bilaterale databasen som den tsjekkiske programoperatøren har laget for dette programmet.

Den offisielle nettsida til hele støtteordningen til utvalgte EU-land med EØS-midler og/eller norske midler er www.eeagrants.org. Her vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om bl.a kommende match-making-seminarer og åpne utlysninger.

Informasjon om det kommende match-making-seminaret i Tsjekkia er også lagt ut på denne hjemmesida under https://eeagrants.org/Events-calendar/Matchmaking-seminar-Czech-Republic-Environment

Nyttig  praktisk informasjon om partnerskap i prosjekt under EØS-midlene finnes også på denne sida: https://eeagrants.org/Partnerships/Participate-in-projects