Lettere å tipse om miljøkriminalitet

Miljødirektoratet lanserer en ny løsning for tips og varsler om brudd på miljøregelverket.

Publisert 15.11.2019

Ordningen vil være nyttig i bekjempelsen av miljøkriminalitet.

– Vi oppfordrer folk til å melde i fra når de har mistanke om at det skjer ulovlige forhold som kan skade natur og miljø. Tips og varsler fra publikum er nyttig informasjon for oss i arbeidet med å bekjempe miljøkriminalitet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stortingsmelding under arbeid

Miljødirektoratet har en viktig oppgave i å forebygge, avdekke og bekjempe miljøkriminalitet. Vi fører omfattende kontroll med at miljøregelverket blir fulgt, både gjennom tilsyn rettet mot næringslivet og oppsyn ute i naturen.

– Miljøkriminalitet er et alvorlig problem med store negative konsekvenser for naturmangfold og klima. Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding om denne typen kriminalitet. Samtidig anses miljøkrim for å ha lav oppdagelsesrisiko sammenlignet med mange andre former for kriminalitet. Derfor er digital tipsordning for miljøkriminalitet  viktig for at vi skal få vite om flere overtredelser, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Alle tips blir vurdert

Miljødirektoratet, inkludert Statens naturoppsyn (SNO), mottar i dag via ulike kanaler mange tips om ulovlige forhold som skader natur og miljø.

Eksempler kan være ulovlig motorisert ferdsel i utmark, ulovlig utslipp fra industri, ulovlig eksport av avfall, ulovlig salg av produkter og kjemikalier eller ulovlig innførsel av truede arter.

– Vi er opptatt av at det skal være enkelt for folk å tipse oss når de har mistanke om ulovligheter. I den nye løsningen er det også mulig å laste opp bilder som dokumenterer det du mistenker er ulovlig, og legge inn informasjon i kartløsningen som viser spesifikt hvor tipset gjelder. Dette kan være verdifull dokumentasjon for oss i det videre arbeidet med å sjekke mistankene om at det har skjedd noe ulovlig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Gjennom den nye løsningen kan alle tipse om mistanker om ulovlige miljøforhold, inkludert varsel om ulovlige miljøforhold som arbeidstakere har sett på egen arbeidsplass.

- Miljøkriminalitet skjer og kommer dessverre til å fortsette og skje. Men publikums øyne kan være til god hjelp i kampen mot miljøkriminalitet. Alle tips vil bli vurdert og kan bli nyttige i vårt arbeid, sier Ellen Hambro. 

Beskyttelse av tipseren

Alle som tipser til Miljødirektoratet er sikret anonymitet. I henhold til offentlighetslovens bestemmelser blir ikke informasjonen i tipsene offentliggjort.

Ved varsling til offentlige myndigheter har offentlige myndigheter taushetsplikt, det vil si plikt til å hindre at andre får kjennskap til varslerens navn eller andre identifiserende opplysninger.

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold