Sjekk lufta du puster − nå, etterpå og i morgen

Vinteren er verst for folk med astma og andre som er sårbare for forurenset uteluft. Nå blir det lettere enn noen gang å følge med på luftkvaliteten.

Publisert 06.11.2019

Tjenesten Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftkvalitet. Nettsiden har vært i testfase siden forrige vinter, og nå lanseres den offisielt. Samtidig dukker luftvarselet opp når man søker opp sitt sted på de nye nettsidene til Norges største værtjeneste, Yr. 

⎼ Yr er blant Norges aller mest brukte nettjenester, og fra nå av kan alle nordmenn sjekke luftkvaliteten samtidig som de sjekker værvarselet. Den nye tjenesten dekker hele Norge. Du kan se hvor mye forurensning det er i lufta akkurat nå og hvordan det blir resten av dagen og i morgen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Beregner morgendagens luft

Luftvarselet lages av Meteorologisk institutt. I likhet med en værmelding er varselet basert på en avansert modell som forsøker å simulere virkeligheten fremover i tid.

⎼ Modellen ser på hvor forurensningen kommer fra, hvordan den spres og hvilken effekt vær og vind vil ha. Slik beregner man hvor mye forurensning det blir på ulike steder, forklarer Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kartet er delt inn i ruter på ned til 50 ganger 50 meter, noe som gir et veldig lokalt varsel. Man kan se om det vil bli lite, moderat, høy eller svært høy forurensning. I tillegg kan kommuner legge til ekstra informasjon om tiltak, for eksempel om gatefeiing og annet arbeid som kan påvirke luften uten at varselet fanger det opp.

Luftvarselet lages uavhengig av målestasjonene som står rundt omkring i Norge, men målinger av luftkvaliteten brukes for å forbedre modellen. I tjenesten kan du også se hva som er blitt målt på Norges målestasjoner to uker tilbake i tid.

Viktig for mange

Forurenset luft kan gi dårligere helse, og de som er mest utsatt er folk med astma og andre lungesykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer, gravide, eldre, barn og diabetikere.

Luftvarselet er særlig ment for disse gruppene, men vil forhåpentligvis være nyttig for alle. På kort sikt gir forurenset luft hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.

På Luftkvalitet i Norge kan man se hva slags forurensning som er i lufta, og hvilken kilde den stammer fra. I tillegg får man råd om hva man bør gjøre hvis lufta er dårlig.

⎼ Selv om luftkvaliteten i norske byer blir stadig bedre, er denne tjenesten nyttig og vil gjøre det enklere for folk å unngå utsette seg for luftforurensing. Dette er ekstra viktig for sårbare grupper som barn, eldre eller personer med astma, sier Elvestuen.

Kommunen har ansvar

I Norge er det i hovedsak nitrogendioksid (NO2) fra eksos og svevestøv fra vei og vedfyring som forurenser lufta lokalt. I fjor hadde Norge ingen brudd på grenseverdien for NO2 for første gang på 16 år. Derimot var det brudd på grenseverdiene for svevestøv i to kommuner.

For å hindre nye brudd på grenseverdiene for NO2 eller svevestøv er det viktig at arbeidet med gode langsiktige tiltak fortsetter.

⎼ Det er kommunene som har ansvar for den lokale luftkvaliteten. Med denne tjenesten får de daglig oversikt over hva slags luftforurensning og hvilke kilder som er utfordringen. Varslingstjenesten gjør det også lettere for kommunen å informere innbyggerne, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Luftvarselet er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge på nett fra PC, nettbrett og mobil. Det er også å finne på de nye nettsidene til Yr via mobil eller desktop (se lenke under). Varselet vil integreres i Yr-appen i løpet av sesongen.

Luftsamarbeidet jobber også med å lage egen tjeneste for fagbrukere, i hovedsak kommunen. Tjenesten vil blant gi kommunene oversikt over hvilke kilder til luftforurensning som er de viktige i deres kommune. Dette kan bidra til mer treffsikre langsiktige tiltak for å forbedre luftkvaliteten. Tjenesten skal ligge på Miljødirektoratet sine nettsider og den første versjonen er under utvikling nå.