To ulver felt i Hedmark

Statens naturoppsyn har felt to ulver i Rendalen kommune etter at Miljødirektoratet ga fellingstillatelse.

Publisert 20.11.2019

Ulvene ble felt fra helikopter omtrent klokken 13.30 ved Nordre Mistsjøen nord for Sølen i Rendalen kommune i Hedmark.

– Vi fikk et vindu nå med optimale vær- og sporingsforhold og utnyttet dette. Når ulvene samtidig var oppe på fjellet hvor de lett ble oppdaget, medførte dette at vi kunne gjennomføre fellingen raskt og effektivt, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat.

Sporet ulvene

Værutsiktene gjorde at Statens naturoppsyn allerede hadde reservert helikopterbistand. Feltpersonell var ute og sporet ulvene fra i dag tidlig.

Overvåkning i felt har vist at ulvene markerer revir i området. SNO hadde allerede før dagens innsats en god oversikt på ulvenes arealbruk.

Hannulven veide 43,5 kilo mens tispa veide 37,8 kilo.

Varslet tidligere om mulig uttak

Rendalen ligger utenfor forvaltningsområdet for ulv. Det er ikke mål om reproduserende ulvebestand i området.

Miljødirektoratet varslet i slutten av oktober at det kunne bli aktuelt med ekstraordinært uttak av de to ulvene i Rendalen Østfjell. Dette etter en dialog med leder i Rovviltnemnda i region 5 og Fylkesmannen i Innlandet.

Miljødirektoratet ga fellingstillatelse og oppdraget til sitt feltapparat i Statens naturoppsyn.

– Området har en omfattende skadehistorikk. Ulveparet var registrert som revirmarkerende i et område utenfor ulvesonen. Det er også et område som er vanskelig tilgjengelig for ordinær lisensfelling, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Søkte om ekstraordinært uttak

De to dyrene har over tid oppholdt seg i områdene nord i Rendalen kommune og inn i Tynset/Tolga kommune. Rovdata har tidligere analysert DNA-prøver av dyrene.

Rendalen Renselskap, Svahken sijte og Rendalen kommune, Tynset kommune og Tolga kommune har tidligere søkt om ekstraordinært uttak av ulv på grunn av skader på sau og rein i løpet av sommeren og høsten.