Video fra ulvemerking publisert

Vårt feltapparat Statens naturoppsyn gjennomførte merking og flytting av en ulv torsdag. Her kan du se en video fra merkingen.

Publisert 15.11.2019