EE-avfall på avveier, forhandlere sikrer det for dårlig

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter må gjøre mer for å sikre at EE-avfall blir forsvarlig håndtert og ikke kommer på avveier.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.10.2019

Det viser resultatene av en tilsynsaksjon av forhandlere av EE-produkter som Miljødirektoratet har gjennomført. Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med fylkesmannen, i seks fylker.

- EE-produkter inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljø. Forhandlerne har ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og levert til et godkjent mottak. Tilsynsaksjonen viser at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at dette faktisk skjer, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Avfall på avveier er et økende problem

De som produserer og importørene av EE-produkter har plikt til å sørge for at avfallet fra deres produkter samles inn og går til miljømessig forsvarlig behandling.

Det er dels løst gjennom at forhandlere av EE-produkter har plikt til å samle inn og motta samme type EE-produkter som de selger, og å informere kjøpere om dette.

I tillegg er det ikke lov å sende kasserte elektriske og/eller elektroniske produkter fra Norge eller Europa til utviklingsland. Miljødirektoratet gjennomfører tilsyn av forhandlere i Norge og utfører grensekontroller i samarbeid med Tolletaten.

Til tross for dette forsvinner det anslagsvis 4000 til 10 000 tonn kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) fra forhandlerleddet hvert år. Selv om deler av dette kan være produkter som kan repareres og brukes igjen, er mye avfall som kan medføre miljø- og helseskade dersom det ikke håndteres forsvarlig.

Hovedformålet med tilsynet var derfor å kontrollere om forhandlerne oppbevarer EE-avfallet slik at de sikrer seg mot at det blir hentet ut av uvedkomne og går til ukjent håndtering.

Seks av ti bryter reglene

35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i Hordaland, Møre- og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold ble kontrollert i aksjonen.

Resultatet viser at seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.
For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen for EE-avfall, er bruddene som går oftest igjen.

-Vi vil bruke resultatene og informasjonen fra tilsynsaksjonen til å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å redusere problemet med at EE-avfall havner på avveier, sier Bjørn Bjørnstad.

Videre oppfølging

Miljødirektoratet og fylkesmannen fører tilsyn med hele avfallskjeden for EE-avfall, inkludert retursystemene. Vi samarbeider også med Tolletaten om eksportkontroller på grensene.

Framover vil vi følge opp forhandlere og andre deler i avfallskjeden for EE-avfall med tilsyn. Vi vurderer også nærmere dialog med politiet om oppfølging av de som forsyner seg urettmessig av innsamlet EE-avfall.

Vi gjennomførte et møte med bransjeforeninger og de store aktørene i september 2019.

EE-forhandlerne har ansvar for å sikre at EE-avfall ikke kommer på avveier og vi forventer at de gjennomfører tiltak for å bidra til dette framover.