Harrier-eiere får millionbot

Økokrim har gitt eierne av lasteskipet Harrier et forelegg på sju millioner kroner for forsøk på eksport av skipet til ulovlig opphugging.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.10.2019

Det er første gang Norge har stoppet, arrestert og straffet et rederi som har forsøkt å eksportere skip til ulovlig opphugging.

- Vi er veldig fornøyd med at Økokrim straffer eierne Wirana Shipping. Det sender et tydelig signal til shippingbransjen om at forsøk på eksport av skip til ulovlig opphugging er straffbart, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Ulovlig opphugging av skip på strender

Beaching, ulovlig opphugging av skip på strender i andre land, fører til betydelig skade for miljøet og setter arbeidernes liv og helse i stor fare.

Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 518 av totalt 744 opphugde skip til beaching i 2018. Skipene kjøres opp på strender i land som Pakistan, India og Bangladesh og plukkes fra hverandre manuelt under uforsvarlige arbeidsforhold.

Miljødirektoratet anmeldte Harrier-eierne i 2017

Lasteskipet Tide Carrier - nå Harrier - fikk motorstopp utenfor Jærkysten vinteren 2017 og ble slept til Gismarvik havn.

Miljødirektoratet var på tilsyn på skipet, sammen med Sjøfartsdirektoratet, for å undersøke nærmere avfallet som var lagret ombord, og selve skipet.

Tilsynet viste at Wirana Shipping hadde brutt en rekke releverk. Vi politianmeldte eierne i april 2017 for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

- Arbeidet med Harrier-saken har ført til økt fokus og oppmerksomhet på beaching og ulovlig eksport av skip. Saken har også ført til tettere samarbeid mellom mange etater og gitt oss nyttig erfaring for videre arbeid med å forhindre denne typen ulovlig virksomhet, sier mijødirektør Ellen Hambro.