Klimalovrapportering for 2019

Klimatiltak i årets rapportering etter den norske klimaloven er de samme som i fjor. Klimakur 2030 vil oppdatere disse tiltakene, samt utrede nye.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.10.2019