Salg av fluorholdige klimagasser kontrolleres

Vi kontrollerer i høst salg av fluorholdige klimagasser og varmepumper og kjøleanlegg med slike gasser.

Publisert 01.10.2019

Fra desember 2018 ble det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser (HFK-er) i Norge. Dette er sterke klimagasser som står for rundt 2,5 prosent av de norske utslippene av klimagasser.

Bedrifter som kjøper HFK må være sertifisert

De nye reglene følger av endringer av EU-regelverket for fluorholdige gasser. De innebærer at fluorholdige gasser bare kan selges til virksomheter som har nødvendig sertifisering for å håndtere slik gass.  

For enkelte bruksområder, som for airconditionanlegg i biler, vil det være nok at ansatte har opplæringsbevis.

Virksomheter som selger HFK-gasser skal føre regnskap over hvem de selger til og mengdene de har solgt.

Selger av varmepumper må sikre sertifisert installering

Det er også forbudt å selge varmepumper og kjøleanlegg uten at kjøper kan dokumentere at installasjonen blir gjort av en sertifisert installatør. I praksis betyr det at varmepumper ikke kan selges og installeres av privatpersoner.

Returgass nettsted kan du sjekke om bedrifter og personell er sertifisert.

Kontrollaksjon i høst

Miljødirektoratet kontrollerer i høst at selgere av gass og varmepumper følger opp pliktene sine. Vi sjekker også om installatører arbeider uten sertifisering eller i usertifiserte firmaer.