Barmarkskjøring kontrolleres under jakta

Kontrollen med motorferdsel ved jakt er økt de siste årene. Også i år vil Statens naturoppsyn (SNO) kontrollere kjøring i utmark under høstjakta.

Publisert 02.09.2019

– De aller fleste jegere følger regelverket, men hvert år finner vi dessverre også noen lovbrudd. Som regel fører naturoppsynets kontroller under høstjakta til noen anmeldelser for ulovlig kjøring, sier SNO-direktør Morten Kjørstad.

140 000 ut på jakt

Jakta er høstens høydepunkt for mange jegere. En halv million nordmenn er registrert i jegerregisteret, og rundt 140 000 deltok i jakt i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når byttet er felt under storviltjakt, er det i mange områder lov å bruke kjøretøy som for eksempel en ATV til å frakte slaktet ut av jaktområdet.

Lov om motorferdsel i utmark setter imidlertid klare begrensninger for annen kjøring og transport, og det kan finnes særskilte regler lokalt og i verneområder landet rundt.

– Alle har en plikt til å sette seg inn i regelverket som gjelder før de bruker motoriserte kjøretøy i utmark. Vår oppfordring til jegerne er at de setter seg inn i regelverket før jakta starter så de unngår tvil og ulovligheter underveis, sier Kjørstad.

Ikke lov å frakte utstyr og personer

Hjul og belter på kjøretøyet kan gi slitasje og skade på terreng og vegetasjon ved kjøring på barmark. I sårbare områder som f.eks. myrarealer, kan skadene etter kjøretøy bli permanente eller langvarige. Reglene for barmarkskjøring er derfor strengere enn på snødekt mark.

– Lovverket åpner ikke for å transportere personer eller utstyr i forbindelse med jakta med mindre man har søkt og fått enkelttillatelse fra kommunen, sier Morten Kjørstad.

Anmelder alvorlige brudd

Antallet ATV-er og andre terrengkjøretøy har økt mye de senere årene. Med mange jegere ute i skog og mark, og økt tilgang på motoriserte feltkjøretøy, har SNO og politiet over tid også økt antall kontroller.

I år vil SNO kontrollere kjøring i forbindelse med jakt i hele landet.

Under kontroll har naturoppsynet mulighet til å stanse transporter for å sjekke om de er lovlige etter gjeldende regelverk. SNO har ikke sanksjonsmuligheter utover politianmeldelse, noe som forbeholdes alvorlige brudd på regelverket.