Bjørnen våkner - tips oss om spor

Har du sett spor eller møkk som kan komme fra bjørn? Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn ønsker tips om bjørnespor.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.04.2020

På denne tiden av året kommer bjørnen ut av hiet sitt. Mens snøen fortsatt ligger, kan det være lettere å oppdage spor. Ved å melde fra om spor til din lokale rovviltkontakt kan du bidra til viktig kunnskap om den norske brunbjørnbestanden.

– Vi setter stor pris på at folk melder fra til oss, og er helt avhengige av dette for å kartlegge bjørnebestanden. God kunnskap om utbredelse og antall er viktig for å kunne forvalte arten på best mulig måte, sier Morten Kjørstad, avdelingsdirektør i Statens naturoppsyn (SNO).

Brunbjørnbestanden i Norge overvåkes hovedsakelig ved hjelp av DNA-analyser av møkk, hår og annet biologisk materiale. Bjørnespor fører ofte frem til slike funn.

Send oss bilder

SNO oppfordrer alle som ser spor og møkk som kan være fra bjørn, til å ta bilder og ringe sin lokale rovviltkontakt i SNO.

Du kan også melde om spor med appen Skandobs. Gjennom appen kan du sende bilder og GPS-posisjonen din for å rapportere funnet.

Viktig kunnskap

Kunnskap om hvor mange bjørner vi har, og utviklingen av bestanden, er avgjørende som grunnlag for å forvalte arten. Målet med forvaltningen er å oppnå det nasjonale bestandsmålet, men også ivareta beiteprioriterte områder og redusere skader på beitedyr.

I overvåkningen av brunbjørnbestanden er DNA-analyser viktige.

 Når vi får tips om spor etter bjørn, leter SNOs feltpersonell etter DNA-materiale. Bjørnemøkk og hår samles inn og sendes til DNA-analyse. DNA-prøvene viser både om det er bjørn som har vært der, og eventuelt hvilket individ det er, sier Kjørstad.

Når flere ulike prøver fra samme individ samles inn, kan bjørnenes bevegelser følges over tid. Prøveresultatene gjør det mulig å slå fast hvor mange brunbjørn som minimum har vært innom Norge i løpet av et år, hvor de har oppholdt seg og fordelingen mellom hanner og hunner.

SNO har ansvaret for innsamlingen av materiale i felt. Materialet leveres videre til Rovdata som driver Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Vi i SNO har feltansvaret for innsamlingen, med god hjelp fra deg som gir oss viktige tips. Fortsett å melde ifra om funn helt til bjørnene går i hi igjen til høsten, oppfordrer Kjørstad.