Genetisk viktig ulv trolig etablert i ulvesonen

En ulv av finsk-russisk opphav har trolig etablert seg med en make i Deisjøreviret. I fjor høst ble ulven flyttet etter å ha drept tamrein i Engerdal.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.04.2020

– Etter en langvarig vandring i og utenfor ulvesonen mener vi nå at ulven har etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel værende i reviret sitt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Fanget på viltkamera

Deisjøreviret ligger helt nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner.

Statens naturoppsyn (SNO) har satt opp et viltkamera i området. Dette har fotografert to ulver sammen, og observasjonene stemmer med data fra GPS-halsbåndet som den genetisk viktige ulven er utstyrt med.

– Sporingsdata fra GPS viser at ulven gikk inn i det vi kjenner som Deisjøreviret 19. mars, og den har ikke forlatt området siden. Det er sporet to ulver som går sammen i området. Innsamlede DNA-prøver bekrefter at den ene er den genetisk viktige hannulven, mens den andre er tispa som har tilhold i reviret, sier Vangen.

Ulven ble flyttet i fjor

Miljødirektoratet besluttet å merke og flytte den genetisk viktige ulven fra Engerdal kommune til et skogområde i Kongsvinger kommune etter at den i fjor høst drepte flere reinsdyr i Engerdal. Statens naturoppsyn fikk oppdrag om merking og flytting av ulven.

Fra flyttingen i november og til 19. mars har den vandret hundrevis av kilometer, på kryss og tvers av ulvesonen (se kart under) med noen avstikkere nord og vest for sonen, og noen streif innom Sverige.

Flyttingen ble gjort for å unngå ytterligere skade på tamrein, og for å ivareta ulven i tråd med en avtale mellom Norge og Sverige om å bevare genetisk viktige individer for å styrke den genetiske situasjonen til den sør-skandinaviske ulvebestanden.

Etablert etter parringstida

– Det er ikke sikkert at det blir valper i år. Pardannelsen har skjedd etter perioden 15. februar til 15. mars som regnes som parringstida for ulv. Hvis det kommer avkom vil vi ved DNA-testing kunne fastslå om den genetisk viktige ulven er far til valpene, sier Knut Morten Vangen.

Ulveparet vil framover inngå i den normale overvåkningen av ulv. GPS-data som fortsatt samles inn vil bli gitt til Rovdata for bruk knyttet til rapportering av ulveparets områdebruk.

Se også