Ærfugldød skyldtes trolig svikt i mattilgang

Matmangel tok livet av ærfugl i Oslofjorden og Sørlandskysten i vinter. Forskere er usikre på om dette er et signal om varige endringer i økosystemet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.08.2020

Det var i midten av mars at Statens naturoppsyn (SNO) fikk rapporter om døde og døende ærfugler i Larvikområdet og andre deler av kysten i Vestfold, Agder og Østfold. 100 fugler ble samlet inn for om mulig å svare på hvorfor fuglene døde.

Ikke uvanlig

Analysene viser at fuglene tilhører Skagerrakbestanden som Norge har felles med Sverige og Danmark.

Fuglene var svært avmagret og hadde lave nivåer av tiamin (Vitamin B1). Dette forklarer trolig den økte dødeligheten.

– Slike episoder er ikke helt uvanlig på senvinteren når mattilgangen er lav og fugler bruker ekstra mye energi på å lete etter mat og regulere kroppstemperaturen. Ved å følge utviklingen over tid kan vi finne svaret på om dette var en enkelthendelse, eller om vinterens fugledød varsler en mer varig ustabilitet i økosystemet, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Det er forskere i Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har analysert de døde fuglene.

Økt bestand

I den aktuelle regionen har bestandene av ærfugl vært overvåket over tid, blant annet gjennom flytellinger.

I april ble det gjennomført en ny telling hvor det ble sett 9350 ærfuglhanner. Det tyder på at bestanden har økt fra 2019 til 2020 i alle deler av regionen bortsett fra i tidligere Vest-Agder.

Det er i tillegg satt i gang utvidete registreringer i hekketida både i år og neste år. Disse tellingene vil gi flere detaljer om den lokale bestandsutviklingen og reproduksjonen hos ærfugl.

En rapport som oppsummerer årets hekketidstellinger vil være klar i desember. Rapporten vil også sammenligne utviklingen i bestandene som ble berørt av økt dødelighet i vinter med øvrige bestander.

Endrer ikke jakttid

I forskrift om jakt og fangsttider er det åpnet for jakt på ærfugl i Vestfold og Telemark, og de tidligere fylkene Østfold, Buskerud og Aust-Agder. Fra og med 2017 er det kun tillatt å jakte på hanner. Det kan jaktes i perioden 1. oktober til 30. november.

Forskriften fastsettes hvert femte år og skal revideres innen 1. april 2022.

– Ettersom flytellinger tyder på økning i ærfuglbestandene i regionen fra i fjor til i år, gjør vi ingen endringer i jakta i høst. Derimot fortsetter vi å samle inn kunnskap om ærfugldøden i vinter med tanke på den kommende revisjonen av jakttidsforskriften, sier Myklebust.

Skader fra jakt

94 av de innsamlede døde ærfuglene fra i vinter ble røntgenfotografert. I 13 av fuglene ble det funnet haglfragmenter.

Forskerne skriver i rapporten at de ikke finner noen direkte sammenheng mellom skadeskyting og dødsårsak i undersøkelsene de har gjort, ut over at fugler som er utsatt for skadeskyting kan være mer sårbare for perioder med næringssvikt

– Vi ser alvorlig på den høye andelen skadeskutte fugler. Jegere har ansvar for å unngå skudd på for langt hold under jakta, og å bruke ammunisjon som er egnet til jaktformen, sier Ivar Myklebust.