Miljøopprydding på Askøy fjernet mye miljøgifter

Over 10 000 tonn forurenset masse fra et industriområde på Askøy utenfor Bergen er levert til godkjent mottak. Store mengder miljøgifter er fjernet.

Publisert 19.08.2020

– Vi er godt fornøyde med at selskapet Hempel AS har ryddet opp forurensningen på land i Florvågen. Det er viktig å fjerne tidligere tiders utslipp, slik at miljøgifter som har lekket ut i grunnen, ikke skader miljø og helse, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forurensningen på land er fjernet

Hempel har siden 2018 fått gravet opp 17 200 tonn masser i grunnen på fabrikkområdet i Florvågen i Askøy. De har levert 10 300 tonn forurenset masse til godkjent mottak. 2155 tonn var farlig avfall og 137 tonn var asbest.

Beregninger viser at det er fjernet 9100 kilo sink, 8500 kilo bly, 4400 kilo kobber, 300 kilo kvikksølv, 11 kilo PCB og 27 tonn olje fra eiendommen.

I to gamle fabrikkbygninger er det dessuten rundt 9 tonn maling, lim, lakk, kvikksølv og oljeforurenset avfall tatt vekk.

Etter pålegg fra Miljødirektoratet har grunneier Byfjorden Næringspark AS, som kjøpte eiendommen fra Hempel midt på 1990-tallet, dessuten fått ryddet opp i grunnforurensning. Dette stammet fra at de like etter at de kjøpte tomten, deponerte avfall i et myrområde.

Her er 194 tonn forurensede masser levert til avfallsmottak.

Forurenset sjøbunn-opprydding blir det neste

97 prosent av eiendommen på land på fabrikkområdet i Florvågen er nå sanert. Det er igjen noe forurensning i grunnen – delvis under bygninger – som det er svært vanskelig å fjerne.

Forurensningen som ligger igjen utgjør ikke risiko for helse og miljø, men senere rivning eller graving på eiendommen må ta nødvendig hensyn til dette.

Tiltaksområdet skal overvåkes for å fastslå om tiltaket virker etter hensikten i en periode framover

Miljødirektoratet vurderer nå tiltak for opprydding i den svært forurensede sjøbunnen i Florvåg utenfor fabrikkområdet. Etter Miljødirektoratets vurdering må Hempel AS være med å finansiere denne oppryddingen.

Relaterte lenker om oppryddingen i Florvågen