Klimasats: Kommuner kan nå søke støtte for 2021

I statsbudsjettet er det foreslått 100 millioner kroner til Klimasats. Alle kommuner, fylkeskommuner og Svalbard kan søke.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.12.2020

- Kommunene forteller oss at Klimasats setter fart på det lokale klimaarbeidet. Mulighet for støtte gjør det lettere å prioritere klimainnsatsen. Det fører ofte til at kommunene setter i gang enda flere tiltak som reduserer utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen har foreslått 100 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det foreslått 80 millioner til klimavennlige hurtigbåter.

Kommunene er viktige for kutt i klimagassutslipp

Ordningen skal både bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktivitete og at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

I tillegg får kommunene nyttige erfaringer som i stor grad kan overføres til andre.

Kommunene er viktige aktører for å redusere utslipp av klimagasser, både direkte og indirekte. De kan søke støtte til svært mange ulike tiltak.

Støttet 1300 prosjekter siden 2016

Siden 2016 har Miljødirektoratet fått over 2100 søknader om Klimasats-støtte, med samlet søknadsbeløp på 2,4 milliarder kroner. Av dette har vi delt ut 900 millioner kroner i støtte til over 1300 prosjekter så langt.

Over 500 av disse prosjektene er ferdig gjennomført. Omtrent to av tre kommuner jobber nå med Klimasats-støttede prosjekter.

Kommuner og Longyearbyen kan søke

Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke Klimasats-støtte. Nytt av året er at også Longyearbyen lokalstyre kan søke om støtte.

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

Søknadsfrist for de fleste prosjekttypene er 15. februar 2021

For følgende prosjekter er det også mulig å søke innen 15. mai, 15. august og 15. november:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser.
  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.
  • Ladepunkter, kun for kommuner som har fått lite eller ingen støtte til dette tidligere.

Trenger du ideer?

Vi har samlet søknader, tilsagn, mange rapporter og annen informasjon om de over 1300 prosjektene som har fått Klimasats-støtte i en søkbar liste på nett. Dette kan være en god kilde til inspirasjon og kunnskap for nye søknader for 2021.

Les hva andre kommuner har fått støtte til:

Støtte til hurtigbåter

Regjeringen har også satt av 80 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021 til klimavennlige hurtigbåter. Dette hører også til Klimasats-ordningen.

Informasjon om søknadsfrist og kriterier for denne ordningen kommer senere.

Støtte til klimatilpasning

Klimatilpasning dekkes ikke av Klimasats-ordningen, men Miljødirektoratet har en egen støtteordning for dette.

Følg lenken under for mer informasjon om denne ordningen, som også har søknadsfrist 15. februar 2021.

Veiledning, webinarer og podcast

I tillegg til den søkbare lista med alle Klimasats-prosjekter som har fått støtte, har vi laget mange nye veiledninger om lokalt klimaarbeid for kommuner basert på erfaringer fra Klimasats-prosjekter.

Vi deler også kunnskap gjennom regelmessige webinarer og Klimapodcast fra Miljødirektoratet.

Alt dette finner du via lenken under.

Les mer