Status for flytting av Deisjøen-ulvene

Statens naturoppsyn hadde håpet å forsøke flytting av ulveparet onsdag, men vær- og føreforhold ga ikke mulighet for trygg gjennomføring.

Publisert 17.12.2020

– Selv om vi fikk sporsnø tidligere i uken er det flere forhold som hittil har gjort det umulig å forsøke å flytte ulvene på en sikker måte. Særlig avgjørende i går var at været ga fare for nedising av helikopteret og havari. Dessverre ser ikke værforholdene framover særlig lovende ut, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltapparat.

Klima- og miljødepartementet har gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å flytte ulveparet i Deisjøen-reviret i Østerdalen. Les mer om oppdraget her.

Statens naturoppsyn har vært til stede i felt siden lørdag. Et snøfall mandag ga sporingsforhold og SNO har hatt god kontroll på områdebruken til ulvene siden mandag. Værmeldingen for onsdag så lovende ut, men SNO våknet dessverre opp til tåke og lavt skydekke.

Fra torsdag er været ustabilt og per nå ser det ikke ut som det vil være forhold de nærmeste dagene. SNO vurderer fortløpende vær- og føreforhold.

Mange hensyn

Selv om vi finner ulven ved å spore den fra bakken, er det en rekke andre forhold som må være på plass for å kunne gjennomføre forsøk på flytting. Her er noen av de viktigste:

SNØDYBDE: Snøen må være dyp nok. Sporene kan da følges fra flyhøyde. Økt snødybde vil også gjøre det vanskeligere for ulvene å løpe unna helikopteret og den kritiske jagetiden blir kortere.

LYS OG SIKT: Det kreves dagslys og gode siktforhold. Dagene er nå korte, og gråvær fører til et flatt lys som gjør sporene vanskelig å følge. Flatt lys og dårlig sikt er også en utfordring for flysikkerheten da dette vil påvirke helikopterpilotens mulighet å navigere i terrenget.

FLYVÆR: Tåke/skodde og underkjølt regn medfør høy risiko for at helikopteret blir nediset og havarerer.

STØRRE OMRÅDE: Ulvene kan bevege seg langt når et forsøk iverksettes, og det kreves dermed gode vær- og sporingsforhold i hele området.

ULVENES PLASSERING: Ulvene må være i en del av reviret der skog og landskap tilsier at det er mulig å gjennomføre merking. 

– Helikopterflyvning ved immobilisering og felling av rovvilt er den mest risikofylte innlandsflyvningen som skjer i Norge. Det er flyvning lavt over bakken med skarpe bevegelser, ofte i utfordrende terreng og/eller skognære områder. Vi er derfor avhengig av gode flyforhold og å bruke de få pilotene som har denne spesialkompetansen, sier Kjørstad.

Værforholdene på helikopterbasen og langs flystrekningen til Deisjøreviret kan også påvirke gjennomføringen, da de kan være dårligere enn i reviret.

SNOs beredskap

SNO vil være til stede i reviret framover. Selv om det ligger snø på bakken slik at sporing er mulig hver dag framover, er ikke det det samme som at det er forhold for forsøk på flytting.

– Vi må vurdere innsatsen etter forholdene til enhver tid. Ulvenes posisjon vil være ferskvare i et slikt oppdrag, og derfor må innsatsen rettes og intensiveres tett opp mot et faktisk forsøk. Vi skal være klare når forholdene gir mulighet for flytting, sier Kjørstad.

Les mer