Nytt kart gir veivisning for å beskytte miljøet

Ved aksjoner mot akutt forurensning skal prioriteringskartet bidra til raske og riktige valg for å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene.

Publisert 24.01.2020

– Hvis uhellet først er ute, og man må iverksette tiltak mot akutt forurensning, er det viktig å ha gode oppdaterte verktøy som hjelper oss å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Prioriteringskart til bruk ved innsats mot akutt forurensning

Miljødirektoratet og Kystverket lanserer i dag nytt landsdekkende prioriteringskart til bruk ved akutt forurensning langs kysten vår. Det nye prioriteringskartet vil gi effektiv beslutningsstøtte i en tidlig fase av en aksjon mot akutt forurensning.

Det skal sikre treffsikker innsats under slike aksjoner. De ansvarlige skal ved hjelp av kartfestet informasjon om prioriterte områder og forekomster umiddelbart kunne ta de riktige valgene, uavhengig av egen kompetanse om miljøet i området.

– Kartet bidrar til at de første, kritisk viktige handlingene er godt kvalitetssikret. Tjenesten gir også godt grunnlag for planlegging av aksjoner mot akutt forurensning på lengre sikt, og det er et viktig verktøy i beredskapen mot akutt forurensning, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Brukes av de som leder aksjoner mot akutt forurensning

Brukere av prioriteringskartet vil være alle som leder en innsats mot akutt forurensning i kyst- og strandsonen.

Først og fremst er prioriteringskartet tenkt for den kommunale beredskapen mot akutt forurensning, herunder den interkommunale beredskapen.

Men kartene vil også være nyttig for Kystverket ved en statlig aksjon og for andre aktører med ansvar for å aksjonere ved akutt forurensning.

Miljøressursene vurderes ut fra fire faktorer

Metodikken som ligger til grunn for kartet, gir resultater som fastslår hvilke verdier som er viktigst og mest sårbare, og hvilke verdier som forvaltningsmessig er høyest verdsatt.

Begrepet miljøressurs er i denne sammenheng benyttet både om naturlige naturområder – som hekkeområde for sjøfugl – og menneskeskapte anlegg som bruker naturressurser – som for eksempel oppdrettsanlegg.

I tillegg inkluderes også naturbaserte aktiviteter, som friluftsliv for eksempel badestrender.

Miljøressursene rangeres ut fra fire faktorer: om området eller forekomsten finnes naturlig i miljøet, om området eller forekomsten kan erstattes, verneverdi og sårbarhet overfor akutt oljeforurensning.

Det nye prioriteringskartet for innsats mot akutt forurensning er utviklet med utgangspunkt i metoden i veileder for miljøprioriteringer i oljevernberedskapen (MOB) fra 1996. Det erstatter de tidligere MOB-sjø-kartene.