Gaupe: Hjelp oss å telle familiegrupper

Har du sett flere gauper i lag, eller spor av dette? Kontakt din lokale rovviltkontakt i Statens naturoppsyn så raskt som mulig.

Publisert 30.01.2020

Gaupeunger blir født på våren og følger moren sin i et års tid. Voksne gauper går bare sammen i parringstida i mars.

Fra 1. oktober og ut februar hvert år, i den perioden der flere gauper sammen sannsynligvis består av gaupemor med unger, teller Statens naturoppsyn (SNO) antallet familiegrupper av gaupe i Norge.

Slik kjenner du igjen gaupespor

Gaupa har relativt store poter i forhold til kroppen. Derfor skal det litt til for at den synker langt ned i snøen. Siden gaupa har lange bein, er det også ofte god avstand mellom hvert sporavtrykk.

Gaupa kan både ha klørne ute eller trekke de inn når de ikke behøves. Dette gjenspeiler seg i sporavtrykkene; de fleste er uten synlige klør, men av og til er også klørne synlige i sporet.

Ring en rovviltkontakt

Har du sett flere gauper i lag, eller spor av dette? Bidra i bestandsovervåkingen i Norge. Meld inn observasjoner av spor eller observasjoner av flere gauper i lag direkte til din lokale rovviltkontakt i Statens naturoppsyn.

Alle innmeldte observasjon vil bli vurdert av personell fra SNO, som om nødvendig også vil følge opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

– Det er svært viktig at observasjonen kommer fram til oss i SNO så tidlig som mulig, fordi vær og andre forhold kan forringe sporkvalitet og gjøre det vanskeligere med videre undersøkelser. Ring derfor gjerne direkte til en av våre rovviltkontakter i området når du gjør en observasjon, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder for rovviltdokumentasjon i naturoppsynet.

Kan gi honorar

I enkelte regioner betaler fylkesmannen et honorar for observasjoner av familie av gaupe som lar seg dokumentere, som for eksempel i Nordland.

Rovdata har ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Les mer om gaupe i Norge