Høring av Klimakur 2030

Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp. Rapport sendes nå på høring.

Publisert 04.02.2020

Klimakur 2030