Europeisk kontroll avslører helseskadelige slimleker

Miljødirektoratet har deltatt i en europeisk kontroll som avdekket flere slimleker med for mye bor, som kan være skadelig for barns helse.

Publisert 07.07.2020

Slim er et populært leketøy som har vært en kilde til bekymring for forbrukere i lang tid. I 2019 deltok Miljødirektoratet i en europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen, kalt CASP-prosjektet (Coordinated Activities on the Safety of Products). Prosjektet er et samarbeid mellom 29 europeiske myndigheter.

–Slim har vært et fokusområde for Miljødirektoratet siden 2018. Det var derfor naturlig for oss å delta i dette europeiske prosjektet, sier Mathieu Veulemans, leder for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Fant for mye bor i noen slimleker

Nå er prosjektet fullført, og resultatene avslører at det fremdeles finnes ulovlige slimleker på markedet. I 2018 utførte Miljødirektoratet en stikkprøvekontroll av slim og fant at migrasjonsgrensen for bor var overskredet i noen tilfeller. I 2019 kontrollerte og testet Miljødirektoratet syv slimprodukter i forbindelse med CASP-prosjektet. Miljødirektoratet fant at to av dem fortsatt ikke overholdt migrasjonsgrensen for bor, som er i strid med kravene i leketøyforskriften.

Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slim og disse produktene er meldt inn i den europeiske plattformen Safety gate, som har en oversikt over farlige produkter i Europa.

For mye kontakt med bor kan være skadelig siden det er vist at bor kan skade reproduksjonsevnen.

–Det er viktig at både virksomheter og forbrukere er informert om disse resultatene og tar det på alvor. Økt oppmerksomhet i hele leverandørkjeden og hos forbrukere er nødvendig for å sikre et trygt marked for leketøy, sier Veulemans.

Hvert år kontrollerer Miljødirektoratet produsenter og importører av leketøy i Norge, inkludert netthandel. Miljødirektoratet vil fortsette med kontroll av leketøy i årene fremover.

 • Alltid kjøp slim som er CE-merket. Uten CE-merking er slim ulovlig.
 • Sjekk om produsentens navn og kontaktinformasjon finnes på emballasjen.
 • Sjekk om navnet og kontaktinformasjon til importøren til EU/EØS-områder finnes på emballasjen.
 • Sjekk alltid aldersgrense for slim som er beskrevet på emballasjen og ikke gi slim til barn under aldersgrensen fatstatt av produsenten.
 • Respekter slims bruksområder: slim skal ikke puttes i munnen.

Slim er et leketøy og er dermed underlagt leketøydirektivet, implementert i Norge gjennom leketøyforskriften.

Slim er et leketøy og er dermed underlagt leketøydirektivet, implementert i Norge gjennom leketøyforskriften.

 • Sjekk at slim er CE-merket.
 • Sjekk om produsentens navn og kontaktinformasjon finnes på emballasjen.
 • Sjekk om navnet og kontaktinformasjon til importøren til EU/EØS-områder finnes på emballasjen.
 • Sjekk hvilken type slim det gjelder:
  • Er det tørt, sprøtt, pulverlignende slim eller er det flytende, klebrig slim?
 • Sjekk deretter om leverandøren kan legge frem dokumentasjon på at slim overholder migrasjonsgrensen som tilhører slimtypen, jf. leketøyforskriften vedlegg III, del II, tabell III.

Migrasjonsgrense er en grense for hvor mye en kjemisk forbindelse kan vandre inne og ute av eksempelvis en polymer. Det er satt en grense på hvor mye bor kan vandre/migrerer ute av slims overflate, jf. leketøyforskriften vedlegg II, del III, tabell III.

Grunnstoff

mg/kg i tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig leketøysmateriale

mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale

Bor

1200

300

 • Ta kontakt med leverandør dersom leverandør har valgt feil slimtype og informer Miljødirektoratet gjennom vårt kontaktskjema for tips og varsler.