Miljødirektoratet kontrollerer desinfeksjonsmidler

Miljødirektoratets kontroller av desinfeksjonsmidler viser at ikke alle holder det de lover.

Publisert 02.07.2020

Flere desinfeksjonsmidler som er solgt under koronakrisen har ikke dokumentert beskyttelse mot koronaviruset. Noen av midlene er ulovlige å selge.

Som følge av den pågående koronakrisen har etterspørselen og salget av desinfeksjonsmidler økt enormt.  Miljødirektoratet har mottatt flere bekymringsmeldinger både fra privatpersoner og ansatte som bruker desinfeksjonsmidler i sitt arbeid. 

Kontroll av innhold og markedsføring av biocidprodukter

Vi har kontrollert 17 virksomheter som er importører, produsenter eller forhandlere av desinfeksjonsmidler. I tillegg har vi sjekket nettbutikker som selger desinfeksjonsmidler. Midlene vi kontrollerer, selges i flere ulike typer butikker og på nett og brukes av både privatpersoner og i yrkessammenheng.

Vi har hittil funnet sju virksomheter som solgte desinfeksjonsmidler med ulovlig innhold av hydrogenperoksid, klor- og kobberforbindelser og som reklamerer med at desinfeksjonsmidlene er «naturlig», «miljøvennlig», eller lignende, noe som ikke er tillatt.  

-Vi har pålagt virksomhetene å stanse salg av ulovlige produkter. De vil få en tvangsmulkt dersom de ikke retter opp, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans. 

Desinfeksjonsmidler som dreper bakterier, tar ikke nødvendigvis knekken på virus som korona. Desinfeksjonsmidler som virker som overflatedesinfeksjon, fungerer ikke nødvendigvis godt nok som hånddesinfeksjonsmidler.

- Desinfeksjonsmidler som ikke virker, gir brukeren en falsk trygghet. Det er viktig at  virksomhetene tar sitt ansvar på alvor og sørger for at produktene er trygge og effektive, sier Veulemans.

Tilstrekkelig tilgang til og like konkurransevilkår for desinfeksjonsmidler

- Det er nok effektive desinfeksjonsmidler tilgjengelig for salg i Norge i dag. Vi forventer at virksomhetene er kjent med og følger kravene i regelverket, og at produktene de setter på markedet er i tråd med dette. Det sikrer at biocidproduktene er tryggeog effektive og at det foreligger like konkurransevilkår for aktørene, sier Veulemans. 

Miljødirektoratet utveksler informasjon med både Folkehelseinstituttet (FHI), Forbrukertilsynet og Arbeidstilsynet om desinfeksjonsmidlene. 

Spørsmål og svar