Skadelig fluorstoff forbudt

Fra 4.juli er det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA forbudt å bruke i Europa. Forbudet kommer etter mange års innsats fra Norge og Tyskland.

Publisert 02.07.2020

Miljødirektoratet jobber svært aktivt for å få på plass internasjonale forbud mot perfluorerte stoffer og andre miljøgifter. Når vi har kunnskap og dokumenterer grundig får vi gjennomslag for våre forslag. Sammen med tyske myndigheter laget vi et slikt omfattende faglig grunnlag for forbudet mot PFOA.

– Resultatet har blitt det strengeste og mest omfattende forbudet vi har sett så langt under EUs kjemikalieregelverk, Reach. Forbudet mot PFOA vil bety mye for mennesker og miljø over hele verden. Vi er svært fornøyd med at vi får gjennomslag for disse viktige reguleringene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Omfatter også stoffer som kan brytes ned til PFOA

Fra 4. juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette kjemikalier eller produkter som inneholder mer enn 0,025 mg/kg (0.0000025 vektprosent) av det perfluorerte stoffet PFOA, med noen tidsbegrensede unntak.

Forbudet gjelder i alle EU/EØS land og omfatter PFOA og cirka hundre andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Slik regulering av en hel gruppe stoffer skal sikre at liknende stoffer ikke tas i bruk når vi forbyr et stoff.

Brukes i mange produkter

PFOA har blitt brukt til impregnering av tekstiler, i matemballasje, i slipp-belegg i stekepanner og kokekar og i skismøring fordi stoffet gir produktene vann- og smussavstøtende egenskaper. Det finnes ikke fabrikker som produserer PFOA i Norge, men vi får stoffet inn i landet via produktene vi kjøper, og via hav- og luftstrømmer.

Overføres fra mor til barn

PFOA forblir veldig lenge i miljøet, og hoper seg opp i næringskjeden. Stoffet kan gi fosterskader og vi mistenker at det er kreftfremkallende. Forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet viser at PFOA overføres fra mor til barn via navlestrengsblod og morsmelk. I tillegg viser forskning at PFOA kan påvirke immunforsvaret og nedsette effekten av vaksiner.

PFOA blir også forbudt globalt

PFOA er en langtransportert miljøgift som sprer seg over landegrensene. Derfor har det lenge blitt jobbet med et globalt forbud mot dette stoffet under Stockholmkonvensjonen, basert på forslaget vi fremmet i EU. I 2019 ble partene til konvensjonen enige om et globalt forbud av PFOA. Innen utgangen av 2020 må de enkelte landene ha en plan for når og hvordan forbudet blir implementert. 

-Miljødirektoratet legger ned mye arbeid i å styrke det felles europeiske kjemikalieregelverket og i det globale arbeidet med å forby miljøgifter. Internasjonale reguleringer er viktige for å stanse bruk og utslipp av de farligste stoffene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Jobber med å forby alle PFASer

PFOA er en av rundt 5000 per- og polyfluorerte stoffer (PFASer) som finnes på det globale markedet i dag. Etter forslag fra Miljødirektoratet jobbes det for å få på plass en streng regulering av flere perfluorerte stoffer både i EU og globalt. I tillegg har Norge nå gått sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland for å foreslå generelt forbud mot alle PFASer. Dette er første gang man adresserer hele gruppen samlet.

Også flere plastmyknere blir forbudt i EU

I tillegg til det europeiske og globale forbudet mot PFOA er et forbud mot andre miljøgifter like om hjørnet i EU/EØS. Flere ftalater som gjør plast myk blir forbudt fra 7.juli.

Det finnes mange forskjellige ftalater. Disse stoffene kan blant annet forstyrre hormonbalansen hos pattedyr.