22 døde ulver det siste året

22 ulver er registrert døde i Norge i perioden 1. juni 2019 til 31. mai 2020.

Publisert 03.06.2020

– Stortinget har lagt til grunn at lisensfelling skal være det viktigste virkemiddelet for å regulere ulvebestanden i Norge. 12 av de døde ulvene ble skutt av jegere under årets lisensfelling, i tillegg ble ytterligere seks ulver belastet lisensfellingskvoten, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Det siste året er:

  • 12 dyr felt av lisensjegere
  • seks dyr felt på skadefelling
  • to dyr påkjørt av bil
  • en ulv funnet død av ukjent årsak
  • en ulv skutt i nødverge

27 ulver ble registrert døde i Norge i samme periode i 2018/2019.

Åtte felt utenfor ulvesonen

Fordi bestanden av ulv ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt, har rovviltnemndene myndighet til å åpne for lisensfelling og fastsette kvoter.

Rovviltnemndene i region 1 Vest-Norge, 2 Sør-Norge, 3 Oppland, 4 Oslo/Akershus/Østfold, 5 Hedmark og 6 Midt-Norge åpnet for lisensfelling innenfor sine regioner i sesongen 2019/2020.

I områdene utenfor ulvesonen, med unntak av ett mindre område i region 5, ble det åpnet for felling av totalt 26 dyr.

Da lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mai, var åtte dyr felt utenfor sonen. Tre av dem ble felt i region 3 Oppland, to i region 5 Hedmark og et dyr i hver av regionene 1 Vest-Norge, 2 Sør-Norge og 6 Midt-Norge.

Innenfor region 5 Hedmark er det også felt fem ulver på skadefelling det siste året, to i juni og to i november i fjor, og en i mai i år. I tillegg er ett dyr felt på skadefelling i region 3 i mai 2020.

Effektiv felling innenfor sonen

Innenfor ulvesonen fastsatte Klima- og miljødepartementet etter klagebehandling at familiegruppen i Letjennareviret i Åmot kommune kunne felles. Departementet åpnet for felling av inntil seks ulver innenfor reviret.

– Fellingen i Letjennareviret skjedde raskt og effektivt. På årets første dag ble det felt to voksne ulver og to årsvalper. Det ble ikke funnet spor etter flere dyr i reviret og jakta ble etterhvert avsluttet uten at flere dyr ble felt, sier Ellen Hambro.

De to siste dyrene som var registrert i reviret hadde trolig forlatt området før fellingen.

Oversikt over døde ulver i perioden 1.6.2019 til 31.5.2020:

tabell ulv.JPG

Genetisk viktig ulv påvirket jakta

Situasjonen rundt en ulv som har vandret inn til Norge fra den finsk/russiske bestanden påvirket lisensfellingen i år. Ulven er merket med GPS-sender, og Fylkesmennene i Innlandet og Oslo og Viken har i løpet av sesongen stoppet lisensfellingen i områder hvor ulven har oppholdt seg.

– Miljødirektoratet mener at jaktstansen i liten grad var til hinder for det totale uttaket av ulv. Fylkesmennene gjorde gode vurderinger, og vi vil berømme jegerne som holdt seg godt oppdatert om lovlig fellingsområde, sier miljødirektøren.

Den aktuelle ulven har nå etablert seg i Deisjøreviret sammen med en tispe og det er lite sannsynlig at ulven vandrer ut av dette området.

Endret lisensperiode

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen ble endret i mars 2019, slik at perioden varer fra 1. desember til og med 31. mai.

For sesongen 2019/2020 er det felt tre dyr av lisensjegere i løpet av april og mai. Tilsvarende tall for 2018/2019 var ett dyr.

Over bestandsmålet

Ulvebestanden har de siste årene ligget over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt om fire til seks nye valpekull årlig innenfor ulvesonen.

Stortinget har presisert at minst tre kull skal være helnorske og ha tilhold kun i Norge. Valpekull i grenserevir som vi deler med Sverige teller med som 0,5 kull i bestandsmålet.

Siste rapportering fra Rovdata viser at det vinteren 2019/2020 ble bekreftet seks kull med ulvevalper i norske revir og fem i grenserevir. Sesongen før var tallene fem helnorske og seks i grenserevir.