Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

Hvilke klimatiltak bør Norge gjøre for å nå utslippsmålene? Det kan du selv vurdere i Miljødirektoratets nye nettjeneste.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.06.2020

Norge skal redusere utslippene av klimagasser til 2030. På de nye nettsidene om "Mulige klimatiltak i Norge" kan alle interesserte selv velge blant en rekke tiltak i ulike samfunnssektorer, og så se hvor store utslippsreduksjoner det kan gi.

– Debatten om klimatiltak i Norge kan være uoversiktlig og vanskelig, med mange fagbegreper og mange tall. Vi tror det er mer forståelig når du selv kan sette opp din egen klimaløsning og se effektene. Jeg håper nettsiden om klimatiltak i Norge blir nyttig for alle, fra skoleelever til statsministre, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tre hovedområder for utslippskutt

Norge skal redusere utslipp av klimagasser fordelt på tre hovedområder: ikke-kvotepliktige utslipp (blant annet transport og jordbruk), via EUs system for klimakvoter (blant annet industri og petroleum) og gjennom utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

Foreløpig viser den nye tjenesten tiltak fra utredningen Klimakur 2030, som tidligere i år presenterte tiltak som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. I tillegg vises det mulige tiltak i arealbrukssektoren.

Senere vil nettsidene gi informasjon om flere klimatiltak, også for reduksjon i kvotepliktige utslipp av klimagasser.