Nedgang i klimagassutslippene

Norge slapp ut 3,4 prosent mindre klimagasser i 2019 enn i 2018, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Publisert 08.06.2020

Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019.