Netthandel: Felles nordisk tilsynsaksjon

Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge har gjennomført en felles tilsynsaksjon med fokus på netthandel.

Publisert 05.05.2020

Tilsynsmyndighetene fra de nordiske landene kontrollerte til sammen 361 varer fra 161 ulike nettbutikker for å se etter brudd på kjemikalieregelverket. De kontrollerte varene inkluderte leketøy, kosmetikk, biocider og kjemikalier.

Resultatene viste at over halvparten av de kontrollerte produktene hadde feil eller mangler.

– Det er skremmende å finne ut at så mange av de kontrollerte varene brøt regelverket. Her har nettbutikkene en jobb å gjøre for at de driver i tråd med regelverket. Det handler om å øke egen kunnskap om regelverket og etterspørre og granske dokumentasjon fra leverandørene, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Fokus på risikoprodukter

Fokuset ble rettet mot nettbutikker og varer der erfaring tilsier at sannsynligheten for brudd er høy. 57 prosent av de kontrollerte EE-produktene.

Blant produkter som leketøy, sportsutstyr, sko og smykker var det 23 prosent som brøt med regelverket.

De vanligste feilene var:

  • For høy konsentrasjon av bly i loddepunktene i elektriske og elektroniske produkter.
  • For mye flyt, bevegelse og dermed for høy eksponering for bruker av bor i slimeleketøy.
  • Bruk av kortkjedete klorparafiner (SCCP) i myk plast. Dette er stoffer som kan ha skadelige effekter på helse og/eller miljø.

Dobbelt så mange avvik fra nettbutikker utenfor EU

Varer ble kjøpt fra norske, europeiske og internasjonale nettbutikker. Hele 78 prosent av varene som ble kjøpt av nettbutikker utenfor EU/EØS, brøt med regelverket. Til sammenlikning gjaldt dette 32 prosent av varene kjøpt innenfor EU.

–Resultatene viser at nettbutikker utenfor EU har mindre kjennskap til regelverket som anvendes i Norge og EU. Disse nettbutikkene selger produkter til hele verden, og kjenner ikke kravene som gjelder i EU, selv om de retter sin markedsføring mot EU og Norge, sier Mathieu Veulemans.

I tillegg ble flere varer kjøpt fra internasjonale markedsplattformer, det vil si nettsider hvor andre aktørers salgstilbud vises fram.Eksempler på slike plattformer er Finn, Amazon, E-bay, Wish, Alibaba, osv.

Resultatene fra denne aksjonen viser at nettbutikker har bedre etterlevelse av regelverket enn markedsplattformer, og at europeiske markedsplattformer har bedre etterlevelse av regelverket enn markedsplattformer utenfor EU.

Oppfølging av nettbutikker

Mange av nettbutikkene som retter sin markedsføring mot det norske markedet, holder til utenfor Norge. De er dermed utenfor Miljødirektoratets myndighet.

Vi henvender oss alltid til nettbutikker som ligger i EU for å be dem rette feilene, og/eller fjerne varene fra nettbutikkenes assortiment.

Dersom disse nettbutikkene ikke vil rette feilen eller fjerne varene, overfører vi saken til riktig tilsynsmyndighet gjennom en felles europeisk digital plattform for utveksling av informasjon.

De fleste aktørene innenfor EU/EØS rettet på bruddene eller stanset omsetningen av varene. Miljødirektoratet har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra nettbutikkene utenfor EU/EØS som ble kontaktet angående regelverksbrudd.

–Når forbrukere handler fra nettbutikker fra utenfor Norge, har de selv et ansvar for å sjekke at varene de kjøper er i samsvar med regelverket. Gjennom flere tilsyn på netthandel ønsker vi å øke oppmerksomheten om regelverk og regelverksbrudd hos både virksomheter og forbrukere, sier Veulemans.