Dekloran pluss: Norge foreslår internasjonalt forbud

Norge foreslår å forby flammehemmeren Dekloran pluss som blant annet brukes i plasten i elektrisk utstyr.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.05.2020

Dekloran pluss er en klorert flammehemmer som hindrer at produkter tar fyr. Flammehemmeren brukes i plasten i elektriske ledninger, kabler, utstyr i biler og takmaterialer.

Utslipp av Dekloran pluss kan komme fra materialer som brukes både innendørs og utendørs, og utslippene skjer over lang tid. Dekloran pluss er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og videre opp i næringskjeden.

- Nivåene av Dekloran pluss i norsk miljø gir grunn til bekymring. Miljøgiften er funnet i ørret fra flere innsjøer, i Mjøsa, Femunden og Eikedalsvatnet, og i fugl, sel og isbjørn i Arktis. Vi finner den i husstøv og i 2017 ble Dekloran pluss for første gang påvist i gråmåke og i flere marine arter i Oslofjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Jobber for forbud i Europa og globalt

Miljødirektoratet jobber nå med et forslag til forbud mot produksjon, bruk og import av Dekloran pluss i EU. Planen er at forslaget skal oversendes det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) i april neste år.  

Parallelt pågår det også et arbeid, etter initiativ fra Norge i 2019, med å forby Dekloran pluss globalt under Stockholmkonvensjonen for persistente organiske miljøgifter.

 - Dekloran pluss er svært utbredt i miljøet og kan transporteres med luft – og havstrømmer på tvers av områder og landegrenser. Det er avgjørende med internasjonal innsats for å begrense bruken av stoffet hvis det skal ha positiv effekt på miljøet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relativt ny miljøgift

Dekloran pluss er en relativt ny miljøgift som blant annet markedsføres som et alternativ til den bromerte flammehemmeren deka-BDE. Deka-BDE er nylig forbudt både i EU og globalt etter initiativ fra Norge, og vi er opptatt av at Dekloran pluss ikke tas i bruk som erstatning.

- Vi vet foreløpig lite om hvilke effekter Dekloran pluss kan ha på mennesker og dyr, men vi er bekymret for at slike stoffer som hoper seg opp i miljøet kan ha alvorlige langtidseffekter, sier Ellen Hambro.

Det er viktig å sikre at produkter ikke tar fyr, men stoffene som brukes for å hindre dette må være mindre skadelige enn de vi forbyr.