Hurtigbåtutvikling kan få pengestøtte

Miljødirektoratet deler ut inntil 90 millioner kroner til prosjekter som kutter klimagassutslipp fra hurtigbåter. 20 millioner er øremerket utvikling.

Publisert 29.05.2020

– Grønn teknologi må ofte hjelpes i gang. Vi er stolte av å støtte gode prosjekter som gjør transport med hurtigbåt mer klimavennlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Hurtigbåtene bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjer.

Å gjøre disse reisene grønnere er derfor en viktig oppgave for kystlandet Norge. Tiltak på hurtigbåter ble utredet i rapporten Klimakur 2030, som viste at potensialet for utslippskutt kan være på over en halv million tonn CO2 fram mot 2030.

Prioriterer lærerike prosjekter

Det er tredje gangen aktører som driver kollektivtransport med hurtigbåt, som regel fylkeskommuner, kan søke slik støtte gjennom ordningen Klimasats.

Pengene har tidligere gått til blant annet ombygging av hurtigbåt fra diesel til strøm, forprosjekter og samarbeidsprosjekter.

– Vi ønsker særlig å støtte innovative prosjekter som tydelig tar utviklingen videre og som mange aktører kan lære av etterpå, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Må søke før 1. september

Søknadene kan dreie seg om alt fra utredning av muligheter til faktisk bygging eller ombygging av båter. Det er likevel flere kriterier å merke seg (se lenker nederst på siden for mer informasjon).

Ordningen er et supplement til ordningene fra Enova, som blant annet delfinansierer pilotprosjekter og infrastruktur.

Støtten begrenses av tilgjengelige midler og konkurranse om disse. Det kan deles ut maksimalt 90 millioner, hvorav 20 millioner er øremerket utviklingskontrakter.

Støtten kan dekke inntil 75 prosent av kostnadene til utvikling og realisering av null- og lavutslippsløsninger. Minste søkesum er 2 millioner kroner.

Søknadsfrist er 1. september.