Det svinger for fjellreven

I 2019 ble det registrert 26 ynglinger av fjellrev og totalt 129 valper i Norge, en halvering siden rekordåret 2018.

Publisert 02.03.2020 | Oppdatert 02.03.2020

- Det er en signatur i fjellrevens økologi at antall kull og kullstørrelse følger smågnager-svingningene. Hvis vi ser over flere år er fjellrevbestanden i sterk vekst, takket være bevaringstiltak, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I rekordåret for to år siden ble det på landsbasis registrert hele 58 kull med 301 valper. Nedgangen siste år var spesielt markant i Sør-Norge der smågnagerbestanden var helt på bunn i 2019, og bare 2 valpekull ble registrert. I 2018 ble det registrert 23 valpekull i Sør-Norge.. Den svake ynglingen i Sør-Norge i 2019 er ikke uventet.

For fjellreven er lemen og andre smågnagere en viktig kilde til næring. I flere fjellområder i Norge ble det registrert en lengre periode med ustabile svingninger og forekomst av smågnagere på 80- og 90-tallet, men den karakteristiske 3-4-årige syklusen har kommet tilbake i nyere tid. Overvåkingen viser også at smågnagersyklusen, og dermed fjellrevdynamikken, varierer betydelig fra sør til nord.

Fjellområde

Antall kull

Antall valper

Finse

1

4

Snøhetta

1

2

Kjølifjellet/Sylane

3

11

Blåfjellet

3

10

Hestkjølen

2

9

Børgefjell

1

5

Junkeren

3

13

Saltfjellet

7

40

Indre Troms

2

17

Varangerhalvøya

3

18

SUM

26

129

Rekordmange individer identifisert med DNA

I 2019 ble det registrert hele 212 unike voksne fjellrev i Norge fra DNA. Til tross for et dårlig smågnagerår i Sør-Norge, og nedgang i antall ynglinger på landsbasis, er minimum estimert bestandsstørrelse (antall voksne identifisert med DNA) stabil eller stigende sammenlignet med i fjor.

Fjellrevindivider identifiseres ved hjelp av DNA-analyser av avføringsprøver. Prøveinnsamlingi 2018 og 2019 har vært betydelig høyere enn i tidligere år, og har bidratt til at man har fanget opp flere individer.

Genetiske analyser kan gi forvaltningen utfyllende innsikt i de ulike delbestandenes status, også med tanke på genetisk variasjon og grad av utveksling mellom ulike delbestander. På Hardangervidda ble det vinteren 2019 registrert særlig mange ukjente individer, noe som tyder på at det var flere valpekull som ikke ble oppdaget i 2017 og 2018. Vi ser også tegn til økende utveksling mellom delbestander i Midt-Norge, og at disse begynner å fungere mer som en stor sammenhengende bestand.

Fortsetter med utsetting av valper

For litt over en måned siden ble det satt ut 14 friske fjellrev-valper på Varangerhalvøya, øst i Finnmark. Dette er tredje år på rad det er satt ut fjellrever i dette området, og håpet er at tiltaket vil bidra til å snu den negative bestandsutviklingen her.

Tidligere utsettinger, på blant annet Snøhetta og Finse, har vært svært vellykket, og har resultert i reetablering og etter hvert naturlig yngling i disse fjellområdene. Vi håper at resultatet av satsingen i nord blir like positiv.