Selgere av varmepumper og HFK-gass bryter reglene

Forhandlere selger varmepumper uten å kontrollere at pumpene installeres av sertifisert personell, slik de nå er pålagt.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.03.2020

Det viser resultatet av en tilsynsaksjon av selgere av fluorholdige klimagasser (HFK-er), forhandlere varmepumper med HFK og installasjonsvirksomheter som Miljødirektoratet gjennomførte høsten 2019. Til sammen ble 28 virksomheter kontrollert.

- Kontrollaksjon viser at selgere av HFK-gass og forhandlere av utstyr med slik gass ikke følger regelverket og kontrollerer at denne sterke klimagassen blir forsvarlig håndtert. Vi vil derfor følge opp med nye tilsyn om kort tid, sier Bjørn Bjørnstad direktør i Miljødirektoratet.

Sterke klimagasser som skal fases ut

Bruk av de sterkeste fluorholdige gasser skal fases ut og i 2018 ble det innført strengere regler for bruk av HFK-er i Norge.
På Miljødirektoratet sine nettsider finner du veiledning til det nye F-gassregelverket. 

Varmepumper og kjøle/fryseutstyr inneholder (HFK-er). HFK-er er svært sterke klimagasser og står for rundt 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene. For å unngå at denne HFK-gassen lekker under installasjon, etterfylling eller annet vedlikehold av varmepumper må alle som gjør dette arbeidet være sertifisert.

Over halvparten av varmepumpeforhandlerne bryter reglene

Regelverket er tydelig på at forhandlere av utstyr, for eksempel varmepumper/kjøleanlegg, har plikt til å forsikre seg om at den som kjøper en varmepumpe i butikk eller på nett bruker en sertifisert installatør.

- Det betyr varmepumpen må selges med installasjon eller at kjøper dokumenterer at installasjonen blir gjort at sertifisert personell, sier Bjørn Bjørnstad. 

Returgass.no har oversikt over sertifiserte bedrifter og personell.

19 av virksomhetene som var omfattet av tilsynsaksjonen er selgere av varmepumper. Litt over halvparten av disse hadde manglende kontroll med om installasjon av varmepumpene ble gjort lovlig.En del av disse virksomhetene solgte kun til andre virksomheter og ikke til privatpersoner.

Av de 11 virksomhetene som solgte til privatpersoner var det varierende kontroll av at installasjonen ble gjort lovlig. Det var bare Varmefag Moss som ikke hadde avvik fra reglene. Noen virksomheter som Maxbo og Elkjøp har etter kontrollen etablert rutiner som skal sikre at installasjonen blir gjort forsvarlig. 

91 prosent av forhandlere som selger varmepumper med HFK-gasser til forbrukere følger ikke kravet om at varmepumpen de selger skal installeres av personell som er sertifisert for jobben. Kilde: Miljødirektoratet.

Heller ikke selgere av HFK- gass sjekker om kjøper er sertifisert

Også de som selger HFK-gass til bedrifter som for eksempel vedlikeholder og etterfyller gass, har plikt til å forsikre seg om at virksomhetene som kjøper gassen er sertifisert. Virksomheter som selger gass må også føre nøye regnskap over hvem de har solgt til og mengdene de har solgt.

Kontrollen avdekket at mer enn fire av ti virksomheter som selger HFK-gass ikke kontrollerte at kjøper var en sertifisert virksomhet, slik de skal etter regelverket. Og en god del førte heller ikke register over hvem de solgte gassen til.

Blant de kontrollerte installatørene som installerer og vedlikeholder varmepumper manglet nesten fire av ti nødvendig sertifisering for jobben, slik regelverket sier.

Nye tilsyn om kort tid

Om kort tid følger vi opp med nytt tilsyn av selgere av HFK-gass og utstyrsforhandlere. Kontrollen vil også omfatte salg av HFK-gass til bilverksteder. HFK-gasser er også kuldemedium i luftkondisjoneringsanlegg i biler.

I tillegg følger vi systematisk opp tips om virksomheter som mangler sertifisering og om HFK-gasser som selges ulovlig på nettet.

Miljødirektoratet mottar tips og varsler om ulovlige miljøforhold