Klimatilpasning: Kommuner kan søke om støtte

Kommuner kan søke om støtte til arbeid med klimatilpasning i 2021. Søknadsfristen er 15. februar 2021.

Publisert 25.11.2020

– Kommunene merker direkte konsekvenser av klimaendringer, og står overfor ulike utfordringer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene får ny kunnskap som gjør dem bedre rustet i møte med klimaendringene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2021 til støtteordningen.

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Overføringsverdi er viktig

Støtte kan gis til kunnskap- og kompetanseheving om klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.

– I vurderingen av søknadene legger vi vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og at ulike utfordringer er representert. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere til gode, vektlegger vi prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder, sier Ellen Hambro, miljødirektør.

Tidligere tildelinger

Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger. Eksempelvis fikk Indre Østfold kommune penger til å identifisere hvilke utfordringer kommunen kan forvente i et endret klima. Arbeidet skal ende opp i en klimatilpasningsstrategi som vil ligge til grunn for all planlegging i kommunen.

Oslo kommune skaffer seg erfaringer med å bruke grøntområder til å tilbakeholde flomvann med støtte fra ordningen, mens Tromsø kommune gjennomfører et prosjekt om løsninger for å sikre bygg og infrastruktur mot havnivåstigning og stormflohendelser.

Nytt prosjektarkiv

Nå kan du søke i søknader, rapporter og annen informasjon fra prosjekter som har fått støtte tidligere år. I prosjektarkivet finner du informasjon fra prosjekter som har fått støtte fra ordningen ble opprettet i 2015, fram til prosjektene som fikk midler i 2020.

Les mer: