Gratispassasjerer i returordning får tvangsmulkt

12 av de 220 virksomhetene som ikke har fulgt opp pålegget fra Miljødirektoratet om å melde seg inn i et returselskap, blir nå ilagt tvangsmulkt.

Publisert 23.10.2020

Miljødirektoratet kontrollerte i vår om 220 importører og produsenter hadde medlemskap i godkjent returselskap for emballasje, noe de er pålagt etter avfallsforskriften.

Produsentansvarsordningen for emballasje innebærer at alle virksomheter som årlig setter ett tonn eller mer av en emballasjetype på markedet, må melde seg inn i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet. Det er Grønt Punkt Norge og Norsirk som drifter returselskapene i Norge. 

-Vi er godt fornøyd med at de aller fleste av virksomhetene som fikk varsel om tvangsmulkt dersom de ikke meldte seg inn, nå har ordnet opp og blitt med i returordningen, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Henning Gøhtesen.

Bidrar til god håndtering av avfall

Det koster å samle inn og behandle emballasje. Returordningene for emballasje sikrer at emballasjeavfall i Norge samles inn,  og at en minsteandel sendes til materialgjenvinning. Mye kan også brukes i nye produkter. Full oppslutning om returordningene er dermed viktig i utviklingen mot en sirkulær økonomi.

Markedet for plastgjenvinning er i det siste blitt mer krevende. Ifølge Grønt Punkt Norge har returselskapene hatt rundt 40 millioner kroner i tapte inntekter i året som følge av at gratispassasjerene ikke deltar i ordningen.

Etter at de aller fleste av de gratispassasjerene som Miljødirektoratet avdekket gjennom tilsynet, nå har meldt seg inn, har det bidratt til å bedre økonomien i returselskapene.

-Produsentansvarsordningen innebærer at alle må være med på spleiselaget. Den sikrer at avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. De virksomhetene som nå får tvangsmulkt, vil vi følge opp og forsikre oss om at de melder seg inn i et returselskap. Ingen kan snike seg unna dette ansvaret, sier Gøhtesen.