Norges utslipp av klimagasser gikk ned i 2019

Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993.

Publisert 02.11.2020

Det ble sluppet ut nær 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2019. Det tilsvarer en nedgang på vel 3 prosent sammenlignet med 2018, og nesten 2 prosent siden 1990.