Sjekk luftkvaliteten i ditt område

På vinteren blir luftforurensningen verre. Sårbare grupper er mest utsatt. Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg.

Publisert 30.10.2020

Tjenesten Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftforurensning. Luftvarselet dukker også opp når du søker opp ditt sted på nettsidene og appen til Yr, Norges største værtjeneste.

Beregner luftkvaliteten i framtiden

– Nå går vi inn i en sesong hvor luftkvaliteten generelt er på sitt verste. Da er tjenesten ekstra nyttig, fordi den viser hvor forurenset uteluften er. Dette gjør det lettere for befolkningen å unngå å utsette seg for luftforurensning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Luftvarselet er også viktig for at kommuner og veieiere skal kunne sette inn riktige tiltak mot høy luftforurensning.

Luftforurensning berører mange grupper

Forurenset luft kan gi dårligere helse. De som er mest utsatt er den delen av befolkningen med astma og andre lungesykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer og diabetes, gravide, eldre og barn.

Luftvarselet er særlig ment for utsatte grupper slik at de kan unngå å utsette seg for skadelig luft Luftforurensning kan forverre sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Både korte og langvarige perioder med luftforurensning kan gi dårligere helse.

På Luftkvalitet i Norge kan du se hva slags forurensning som er i lufta på vei til jobb, barnehage og skole, og hvilken kilde den stammer fra. I tillegg får du råd om hva du bør gjøre hvis lufta er dårlig.