Bedre luftkvalitet enn på mange år i 2019

Det var bare to overskridelser av grenseverdier for luftkvalitet i fjor, begge knyttet til industrivirksomhet.

Publisert 07.09.2020

– Det er gledelig å se at 2019 også var et år med relativt bra luftkvalitet. Det er fint at flere i utsatte grupper ikke trenger å bekymre seg for å gå ut, og at arbeidet for å forbedre lufta gir resultater, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

7. september er det den internasjonale dagen for ren luft. Denne dagen ble fastsatt i fjor og skal gi oppmerksomhet til arbeidet med og for god luftkvalitet.

To grenseoverskridelser knyttet til industri

Det var to brudd på grense- og målsettingsverdiene for lokal luftkvalitet i 2019, grenseverdien for svoveldioksid (SO2) og målsettingsverdien for nikkel (Ni) i Kristiansand kommune. Begge disse overskridelsene var knyttet til utslipp fra industrivirksomhet.

Fortsatt noen kommuner som har nivåer over nasjonalt mål

Det var likevel fortsatt noen kommuner som hadde nivåer av luftforurensning som er over nasjonalt mål. Det nasjonale målet for svevestøv (PM10) ble overskredet i to kommuner, Oslo og Kristiansand.

Det nasjonale målet for fint svevestøv (PM2,5) ble overskredet i åtte kommuner (Ringsaker, Bærum, Fredrikstad, Lørenskog, Moss, Oslo, Sarpsborg og Stavanger).

– Det er viktig at vi ikke tror at jobben er ferdig gjort, men at det gode arbeidet med tiltak for å bedre luftkvaliteten fortsetter, sier Ellen Hambro, miljødirektør.

Kilder til luftforurensning

Lokalt er utslipp fra vedfyring den viktigste kilden til PM2,5, mens utslipp fra eksos kan være viktig i områdene med de høyeste nivåene (typisk områder helt inntil store veier).

Fint svevestøv (PM2,5) kommer hovedsakelig fra langtransportert luftforurensning og fra lokal vedfyring.

Langtransporterte utslipp kan både ha opphav i Norge (det vil si andre deler av landet enn der konsentrasjon måles) og utenfor Norge (for eksempel utslipp fra industri og skogbranner i og utenfor Europa).

Lokal luftforurensning er et helseproblem

  • Norges befolkning tapte over 15 000 friske leveår i 2016 (tall fra Folkehelseinstituttet) på grunn av lokal luftforurensning.
  • Over 1100 mennesker døde for tidlig som følge av lokal luftforurensning i 2016 (tall fra Folkehelseinstituttet).

Sjekk lufta der du er

- Med varslingstjenesten for luftkvalitet kan man sjekke hvordan lufta er der man bor, slik at man for eksempel kan planlegge alternative sykkelruter til jobb eller la være å fyre i ovnen på dager hvor været gjør lufta mer utsatt, sier Ellen Hambro.

I fjor lanserte Luftsamarbeidet en tjeneste der du kan sjekke hvordan lufta er akkurat der du bor. Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge viser hvordan luftkvaliteten beregnes å være hvor som helst i Norge to døgn framover i tid.