GPS-sender til genetisk verdifull ulv droppet

GPS-senderen til den genetisk verdifulle hannulven V862 er nå fjernet ettersom den var i ferd med å gå tom for strøm.

Publisert 24.09.2020

Ulven med id-nr V862 ble forvaltningsmerket i forbindelse med at den ble flyttet fra Elgå reinbeitedistrikt til Kongsvinger høsten 2019. Senderen ble droppet av automatisk via fjernutløser.

Ulven har dannet par med ei tispe i Deisjøenreviret og har hatt tilhold innenfor reviret siden mars i år.

– Vi har nå oppnådd det som var grunnen for å forvaltningsmerke ulven, at vi skulle følge ulven til den etablerte seg og fikk en mer forutsigbar områdebruk. Vi så derfor ikke behov for å merke ulven på nytt, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i viltseksjonen.

Statens Naturoppsyn vil ha økt tilstedeværelse i området fremover og vil også følge opp ulveparet igjennom den ordinære overvåkningen. Overvåking av ulvebestanden gjennomføres i henhold til fastsatte kriterier og instrukser i perioden 1. oktober til og med 31. mars, hvor sporing på snø er hovedmetoden.

I tillegg til sporing kan annen verifiserbar informasjon brukes som tillegg i overvåkingen, for eksempel bilder fra viltkameraer. Det er Statens naturoppsyn (SNO), som har ansvar for tilsyn og overvåking, observasjoner av ulv kan meldes til dem.