Midlertidig unntak for desinfeksjonsmidler fornyes ikke

Norske myndigheter fastsetter ingen ny forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.09.2020 | Oppdatert 14.10.2020

Den eksisterende forskriften opphører 4. oktober, etter dette gis en avviklingsperiode ut året for produkter som allerede er i butikkene.

I lys av Covid-19-pandemien var det våren 2020 behov for å forenkle markedstilgangen for alkoholbaserte hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler. Den 7. april 2020 fastsatte Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet Forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler, som ga midlertidige lettelser i regelverket for spesifikke typer desinfeksjonsmidler.

Denne forskriften var gyldig til 4. oktober 2020. Miljødirektoratet har vurdert behovet for fornyelse av forskriften og har i den sammenheng vært i dialog med relevante aktører og sektorer. Flere aktører i markedet har økt sin produksjonskapasitet siden pandemien brøt ut, og flere innfrir nå kravene i de gjeldende regelverk.

Miljødirektoratets vurdering er at det nå er god tilgang på hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler i Norge, og at grunnlaget for forskriften om midlertidig unntak dermed ikke lenger er til stede.

Det fastsettes derfor ikke en ny forskrift om midlertidig unntak når den eksisterende opphører. Produkter som er satt på markedet i tråd med unntaksforskriften og som allerede er i butikkene vil være tillatt å selge ut året.