Påvist skrantesjuke på Hardangervidda

Mattilsynet har bekreftet funn av smittsom skrantesjuke (CWD) på en villrein skutt under jakt på Hardangervidda.

Publisert 11.09.2020

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Villreinjakta fortsetter, men det er nå ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender disse inn for analyse, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det er den smittsomme varianten av skrantesjuke som er påvist. Dette er første gang denne varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella.

Miljødirektoratet er nå i tett dialog med Mattilsynet om videre håndtering av situasjonen. Arbeidet ledes av Mattilsynet, og vi ber om at alle pressehenvendelser rettes dit.