Skrantesjuke på Hardangervidda – hva nå?

Funnet av skrantesjuke på Hardangervidda er alvorlig for villreinen. Mattilsynet og Miljødirektoratet vurderer nå tiltak på kort og lang sikt.

Publisert 24.09.2020

Mattilsynet og Miljødirektoratet kommer til å gjennomføre strakstiltak for å få oversikt over situasjonen og begrense spredning av skrantesjuke. I tillegg bestiller direktoratene en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som vil danne det faglige grunnlaget for den videre håndteringen av sykdommen. Les mer:

Det er viktig å understreke at vi nå står overfor en helt annen situasjon enn da skrantesjuke ble oppdaget i Nordfjella, og at funnet på Hardangervidda krever andre vurderinger.

All informasjon til jegere om skrantesjuke på Hardangervidda vil blir publisert på Hjorteviltportalen.