Viktig informasjon til jegere om skrantesjuke (CWD)

Som jeger har du en sentral rolle i å bistå med å hindre spredning av skrantesjuke, og bidra til å skaffe oversikt over hvor utbredt sykdommen er.

Publisert 12.09.2020

Etter at Mattilsynet bekreftet funn av smittsom skrantesjuke (CWD) på en villrein skutt under jakt på Hardangervidda, bes jegere om å gjøre tiltak for å begrense smittespredning. Å notere posisjon på fellingssted, grave eller steine ned slakterester og desinfisere utstyr og redskaper er noen av tiltakene.

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Villreinjakta fortsetter, men det er nå ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender disse inn for analyse, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

På hjorteviltportalen får du oversikt over det du trenger å vite om skrantesjuke når du skal jakte, og hvilke tiltak du bør gjøre på Hardangervidda:

Oppdatert informasjon om skrantesjuke legges fortløpende på hjorteviltportalen.