Skadelig sebramusling trolig kommet til Norge

Sebramusling, som fortrenger lokale arter og kan tette rør i vannkraftverk, drikkevannsanlegg og renseanlegg, har trolig havnet i norske akvarier.

Publisert 27.04.2021

– Sebramuslingen har etter hva vi kjenner til havnet i minst ett akvarium i Norge. Den står på Verdens naturvernunions liste over de 100 verste fremmede artene i verden, og er noe vi absolutt ikke vil ha ut i naturen vår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.  

Miljødirektoratet ber akvariumseiere og forhandlere om å være på vakt, fordi den fremmede muslingarten kan spres gjennom mosekuler som har vært til salgs i norske nettbutikker.

Blindpassasjer  

Mosekulen består av grønnalgen Aegagropila linnaei (tidligere Cladophora aegagrophila), og er forbudt å innføre til Norge uten spesiell tillatelse fra Miljødirektoratet. Sebramusling (Dreissena polymorpha) kan være blindpassasjer i slike kuler. Nylig ble det bekreftet fra Havs - och vattenmyndigheten Sverige at man der har funnet sebramuslinger i en mosekule i et akvarium. Bilder fra en eier av et akvarium i Norge er vurdert av ulike norske og svenske eksperter, og viser at det er sannsynlig at sebramusling nå også har kommet til Norge som blindpassasjer i en slik mosekule. Mosekulen var kjøpt via nett, fra en norsk forhandler. 

– Selv om det ikke er tillatt å innføre disse kulene fritt til Norge skjer dette likevel, trolig på grunn av manglende kjennskap til regelverket, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Kort vei ut i naturen  

Hun understreker at veien er kort ut i naturen om sebramusling havner i mange norske akvarier.   

– Hvis du nylig har kjøpt mosekuler, så ikke bruk dem i akvariene. De må destrueres. Du kan koke eller fryse de, og så legge de i en pose og kaste de i restavfallet, sier Ellen Hambro.  

Det er også viktig å kontakte stedet der man har kjøpt mosekulen.  

– Forhandlere som har innført og videresolgt mosekuler må få beskjed, for å kunne destruere det de har av mosekuler, og for å få stoppet salg av disse, sier hun.

I tillegg er det viktig å unngå at vann og annet innhold fra akvarier havner i sjø eller vassdrag.

Utgjør svært høy risiko   

Artsdatabanken har vurdert sebramusling til å utgjøre svært høy risiko hvis den slipper ut i naturen i Norge. Den formerer seg raskt, bygger tette kolonier og konkurrerer ut naturlig forekommende arter. Den trives i ferskvann og brakkvann. Arten er også kjent for å tette rør til vannkraftverk, drikkevannsanlegg og renseanlegg.Sebramusling har spredd seg til mange land, men har inntil nå ikke vært observert i norsk natur. 

– Vi ber om at alle som har solgt og formidlet ulovlig innførte mosekuler kontakter sine kunder, og ber dem destruere disse for å hindre spredning av sebramuslinger. Miljødirektoratet vil føre tilsyn og bruke relevante virkemidler for å sikre at regelverket etterleves, sier Hambro.

Funn må rapporteres  

Hvis man finner sebramusling i naturen, så skal det meldes til Artsdatabanken via databasen Artsobservasjoner. Informasjon om ulovlig import og salg av fremmede organismer kan meldes til Miljødirektoratets tipsordning. 

– Hvis en fremmed art først får etablert seg, er det ofte både vanskelig og dyrt å bli kvitt den. Tidlig varsling om fremmede arter er derfor viktig, for å forebygge at arten etablerer seg i landet, påpeker Hambro.  

Miljødirektoratet setter pris på at Norges Zoohandleres Bransjeforening allerede har informert sine medlemmer blant annet i sosiale medier, og på den måten bidrar til å hindre sebramusling i å spre seg i Norge. 

– Det er også viktig at forbrukerne handler fra seriøse aktører, for å sikre at man ikke kjøper ulovlige arter til akvarier, understreker Hambro.

Les mer om fremmede arter.