Avdekket ulovlig import av helsekost med truede arter

Tolletaten har i samarbeid med Miljødirektoratet hittil i år beslaglagt over dobbelt så mange helsekostprodukter med truede plantearter som i 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.12.2021

Myndighetene har stanset 66 forsendelser av helsekost med ulike truede plantearter, som inneholdt nærmere 18 000 piller og 20 kilo pulver og pasta. Dette var både arter som er direkte utrydningstruet, og arter som står i fare for å bli det.

– At Tolletaten har gjort så mange beslag i 2021 blant alle sine kontrolloppgaver, viser omfanget av problemet, i tillegg til at det kan foreligge mørketall, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

– Vi i Tolletaten har et økt fokus på denne handelen med utrydningstruede arter, og vi har aldri tidligere foretatt så mange beslag som vi gjør nå. Med alle disse beslagene stopper vi potensielt farlige produkter fra å nå forbrukerne, og vi medvirker til å nå regjeringens bærekraftmål 15 - Livet på land, sier Tor Fredriksen, områdeleder ved Gardermoen i Tolletaten.

Mye privatimport gjennom netthandel

Stadig flere privatpersoner kjøper helsekost fra utlandet, blant annet fra USA og Kina, med innhold av truede arter, uten tilstrekkelig dokumentasjon. Handel med truede arter er strengt regulert gjennom en internasjonal konvensjon kalt CITES, som Norge er en del av. CITES-konvensjonen bidrar til at flere arter ikke forsvinner fra kloden eller blir utrydningstruet. Tolletaten har stanset flere forsendelser som kommer gjennom post eller med fly, ved hjelp av digitale verktøy som analyserer store mengder av importdata.

– Å handle med slike produkter over internett medfører risiko for at du ikke får det forventede produktet. Disse kan inneholde alt annet enn den informasjonen som er oppgitt, også helsefarlige produkter, sier Tor Fredriksen i Tolletaten.

15 beslag knyttet til direkte utrydningstruet art

15 av beslagene hittil i år er av en art som er direkte utrydningstruet, en plante kalt Saussurea costus eller Saussurea lappa. Arten er også kjent under andre navn, som for eksempel Indian Costus. Den brukes ofte i helsekostprodukter rettet mot hjerte-, lunge- og leversykdommer. Det er forbudt å handle helsekostprodukter med direkte utrydningstruede planter. Slike arter er oppført på CITES liste A. Beslagene har omfattet 1900 piller og drøyt 20 kilo med pulver og pasta med Saussurea costus.

– Tolletaten ser med bekymring på at utrydningstruede arter benyttes i helsekost- og andre produkter, da dette medfører stor risiko for arters utryddelse. Brudd på CITES-regelverket, som regulerer denne handelen, er ulovlig og straffbart, og vi anmelder alle slike saker, sier Fredriksen.

Krav om tillatelser når arten er i fare for å bli utrydningstruet

Av de 66 beslagene Tolletaten har gjort hittil i år, er 51 forsendelser av helsekost med drøyt 15 980 tabletter som inneholder bark fra afrikansk cherrytre, Prunus africana, også kjent som Pygeum africanum. Arten står i fare for å bli utrydningstruet, og brukes ofte i helsekostprodukter knyttet til prostataproblemer.

Arter som ikke er direkte utrydningstruet, men står i fare for å bli det, kalles liste B-arter. Handelen med disse artene er strengt regulert for å unngå at artene blir direkte utrydningstruet. Derfor er det krav om utførsel- og innførselstillatelse for at handel med helsekostprodukter som inneholder disse artene skal være lovlig.

I slike saker må selger legge ved en gyldig utførselstillatelse utstedt av myndighetene i det landet produktene eksporteres fra, og søke Miljødirektoratet om innførselstillatelse dersom varen kommer fra land utenfor EU/EØS- området. Uten tilstrekkelige tillatelser blir varene beslaglagt av Tolletaten, oversendt til Miljødirektoratet og destruert.

Miljødirektoratets oppfølging

Miljødirektoratet har bedt amerikanske myndigheter kontrollere de største eksportørene, som Iherb og Prosta Stream. Sammen med Tolletaten vil Miljødirektoratet fortsette å kontrollere import av truede arter. I tillegg er det viktig å øke forbrukernes oppmerksomhet om nettkjøp av helsekost.

– For å redusere risikoen for ulovlig import må forbrukere være klar over situasjonen og regelverket. Mye ulovlig import skyldes uvitenhet. Mer kunnskap om regelverket bidrar til å redusere overtredelser, sier Mathieu Veulemans.

Næringsdrivende som importerer ulovlig blir stoppet av Tolletaten, og Miljødirektoratet følger opp med inspeksjonen av virksomheten.

Ulovlig import av produkter med liste A-arter blir anmeldt til politiet av Miljødirektoratet og Tolletaten.

Hva du kan gjøre som privatperson

Har du har tenkt å kjøpe helsekostprodukter eller andre varer fra nettbutikker, sjekk produktets innholdsfortegnelse. Finner du latinske navn for artene, sjekk om disse er CITES-arter. Er det en liste A-art så ikke kjøp helsekostproduktet, og informer gjerne Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets tipsordning. Er det en liste B-art, sørg for å sjekke at tillatelsene er i orden.