Perle på Tjøme sikres for allmennheten

Miljødirektoratet har i dag gitt tilsagn for statlig sikring av et 420 dekar stort friluftslivsområde på Mågerø i Færder kommune.

Publisert 21.12.2021

– Dette er en del av indrefileten i en av våre mest populære friluftslivsregioner. Det er derfor med glede vi bidrar til å sikre allmenhetens tilgang til en stor del av Mågerø for framtiden, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Forsvaret sendte ut varsel om salg av den tidligere luftforsvarsstasjonen på Mågerø i vår, og siden da har Miljødirektoratet og kommunen jobbet sammen med Forsvarsbygg for å få til sikring av en stor del av eiendommen.

Nå er avgrensningen av området landet og sikringskostnadene klare. Miljødirektoratet vil dekke disse kostnadene og i tillegg bidra med midler til tilrettelegging av området. Samlet gir Miljødirektoratet Færder kommune et tilsagn om ca. kr 2,3 millioner til sikring og tilretteleggingstiltak.

– Forsvarsbygg skal ha en stor takk for at de nok en gang legger til rette for at attraktive arealer i strandsonen kan sikres til friluftslivsformål. Færder kommune har vært positive hele veien og tar på seg eierskapet og forvaltningsansvaret videre, sier Hambro.

Saken fortsetter under kartet

Lang og flott strandlinje

Det er de naturpregede, ubebygde delene av Mågerø som sikres for allmennheten. Forsvarsbygg skal selge totalt 520 dekar, og over 420 dekar av dette skal bli friluftslivsområde. (Se vedlagte kart)

– Å gi befolkningen god tilgang til friluftsliv i strandsonen er bra for helse og trivsel, og derfor en god politikk både for miljø og folkehelse. Jeg er derfor veldig glad for at dette fantastiske naturområdet inntil Oslofjorden nå blir tilgjengelig for alle og varig sikret for friluftsliv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Store deler av eiendommen er kartlagt og verdsatt som svært viktig i friluftslivssammenheng, og opplevelseskvalitetene er knyttet både til landskap, natur og kulturminner. Det er fint å gå tur på internvegene fra forsvarets tid, og området har flere strender, skogsområder og høydedrag med utsikt over Vrengensundet, skjærgården og Færder nasjonalpark.

Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet.

– Det er for lite strandsone tilgjengelig for allmennheten i Oslofjorden. Et av innsatsområdene i regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden er ivaretagelse og bedring av allmennhetens tilgang til strandsonen. På Mågerø sikrer vi nå at publikum får et stort og flott område å boltre seg på, sier Hambro.

Statlige midler til sikring av 40 nye friluftslivsområder i 2021

Hvert år bidrar staten ved Miljødirektoratet med midler til kommuner og friluftsråd for at friluftslivsområder skal sikres og kunne tilrettelegges for allmennheten. I 2021 har direktoratet gitt lovnad om midler til 40 nye områder i hele landet, og Mågerø er altså årets siste tilsagn.

15. januar 2022 er frist for nye søknader om statlig medvirkning til sikring. Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.