Ulovlige produkter selges i nettbutikker

28 prosent av de kontrollerte forbrukerproduktene inneholdt for mye helse- og miljøskadelige stoffer. De er derfor forbudt å selge.

Publisert 07.12.2021

Det viser en kontroll Miljødirektoratet har gjort av 102 EE-produkter, leketøy, sports- og fritidsartikler. Produktene ble handlet inn fra norske og utenlandske nettbutikker som markedsfører mot Norge.

- Det er oppsiktsvekkende at vi finner så mange produkter som selges til forbrukere på nett med helse- og miljøskadelige stoffer. Funnene bekymrer oss, fordi det tyder på at virksomhetene ikke gjør en god nok jobb for å avdekke ulovlige produkter selv, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet fører risikobaserte tilsyn. Det betyr at vi kjøper og kontroller produkter vi mistenker ikke er innenfor regelverket. Det er derfor vanskelig å si noe generelt om tilstanden i markedet.

Miljødirektoratet har gitt nettbutikkene pålegg om å fjerne produktene fra markedet.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Produktene, som nå er trukket fra markedet, inneholder miljøskadelige stoffer som ikke brytes ned, og som derfor kan hope seg opp i levende organismer. Vi fant også helseskadelige stoffer som i verste fall er kreftfremkallende, hormonforstyrrende eller som kan gi fosterskader og skade forplantningsevnen.

- Disse stoffene er strengt regulert i det norske og europeiske regelverket. Målet er å redusere bruken og eksponeringen av helse- og miljøskadelige stoffer i hele kretsløpet, også når produktene skal brukes på nytt eller materialgjenvinnes, sier Mathieu Veulemans.

Virksomhetenes ansvar

Det er virksomhetens ansvar å sørge for at produktene de kjøper og selger er lovlige. Virksomhetene må vite hvilke stoffer som finnes i materialer og i produktene de selger.

- Nettbutikker som importerer og selger produkter har et stort og lovpålagt ansvar. Det er viktig at virksomhetene er klar over dette. Forbrukere skal være trygge på at produktene de kjøper ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, sier Veulemans.

Miljødirektoratet oppfordrer nettbutikkene til å bruke resultatene fra våre kontroller for å bli bedre.

Miljødirektoratets oppfølging

I tillegg til å pålegge virksomhetene å fjerne de ulovlige produktene, og pålegge dem å informere kunder som har kjøpt farlige produkter, vil Miljødirektoratet følge opp enkelte virksomheter med inspeksjoner.

Vi har også delt informasjon om de ulovlige produktene med europeiske kollegaer, slik at de kan følge dem opp i sitt land ved behov. Informasjonen er også publisert i den europeiske databasen over farlige produkter Safety Gate og i den norske databasen farligeprodukter.no.