Statens naturoppsyn har iverksatt ulveflytting

Ulveparet i Deisjøen-reviret ble i dag lokalisert, bedøvet og radiomerket av Statens naturoppsyn. Ulvene flyttes nå til et annet område i ulvesonen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.01.2021

Klima- og miljødepartementet ga før jul Miljødirektoratet i oppdrag å flytte ulveparet i Deisjøen-reviret i Østerdalen.

Statens naturoppsyn har vært til stede i området gjennom jula og nyttårshelga. Det har ikke vært gode nok forhold for å forsøke flytting før nå, blant annet på grunn av mangel på sporsnø og egnet flyvær.

– Ettersom værprognosene så lovende ut, har vi siden lørdag hatt et større mannskap i felt for å lokalisere ulvene og forberede forsøket. Tett vegetasjon gjorde det krevende å få kontakt med ulvene og komme på nært nok hold fra helikopter til å sette bedøvelsespil. Vi har god kompetanse på slike forsøk, men hadde også hellet med oss, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Tispa bedøvet først

Fra morgenen av i dag ble ulvene sporet i nordre deler av reviret vest for Storsjøen, i et svært bratt område med tett granskog. Helikopter fløy over området i et forsøk på å drive ut ulvene. Etter hvert trakk ulvene høyere opp i terrenget i et åpnere område og SNO lyktes i å lokalisere ulvene fra helikopter.

Tispa ble bedøvet fra helikopter litt etter kl 13.00. Hannen ble bedøvet omtrent en halvtime senere. De ble så fløyet til et område i nærheten hvor de ble utstyrt med radiosender og fulgt opp av veterinær med spesialkompetanse.

Tispa veide 40 kg, hannen 45,5 kg. Det tas DNA-prøver av ulvene for å bekrefte at hannen er den genetisk verdifulle ulven.

Saken fortsetter under bildet

Slippsted offentliggjøres senere

Ulvene blir nå utstyrt med GPS-sendere og transportert til området de skal flyttes til. Bedøving og flytting av ulv er forbundet med en viss risiko for ulvene, også etter at de er sluppet. Statens naturoppsyn vil være til stede i området for å overvåke ulvene den første tiden.

Det er viktig å skjerme dyrene mest mulig fra forstyrrelser i første tiden etter merking, og gi de ro til å hente seg inn etter den belastningen de har blitt utsatt for. På grunn av dette vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før en tid etter at flyttingen er gjennomført.

Tidspunktet for offentliggjøring vil avhenge av hvordan det går med oppvåkningen og ulvenes bevegelser etter oppvåkningen.